Marie Hemberg

I sin roll som pr-konsult jobbar Marie i hög grad som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Marie arbetar främst med att stärka varumärken och bilda opinion, bland annat inom områdena social hållbarhet, samhällsbyggande och utbildning. Hon ansvarar för Westanders tjänster inom målgruppsanalys.

Marie ingår i enheten Westander Corporate Communications. Hon är delägare och har jobbat som konsult på Westander sedan 2019.

Tidigare har Marie varit ansvarig för företagssamarbeten på Rädda Barnen. Hon har också jobbat som eventansvarig på Aktuell Hållbarhet.

Marie har en magisterexamen med inriktning på marknadsföring från Stockholms universitet. Hon har även läst medie- och kommunikationsvetenskap på Södertörns högskola.

Maries specialistområden

Corporate communications

Hållbarhet

Hållbart byggande

Inkluderande kommunikation

Målgruppsanalys

Mänskliga rättigheter