Rebecka Kvart

I sin roll som pr-konsult jobbar Rebecka som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Rebecka arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena utbildning och arbetsmarknad. Hon ingår i enheten Westander Public Affairs.

Tidigare har Rebecka jobbat som projektledare på Liberalernas riksorganisation och organisationsansvarig på Liberalerna i Stockholms län.

Rebecka har en politices kandidatexamen i nationalekonomi från Lunds universitet. Hon är politiskt aktiv inom Liberalerna.

Rebeckas specialistområden

Arbetsmarknad

Cybersäkerhet

Kommunicera statistik

Public affairs

Utbildning och skola