Tove Kullenberg

I sin roll som pr-konsult jobbar Tove som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Tove arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena hållbarhet, förnybar energi och klimat. Hon ingår i enheten Westander Hållbarhet.

Tidigare har Tove bland annat varit pressekreterare åt klimat- och miljöminister Annika Strandhäll samt pr-ansvarig på Bonnierförlagen.

Tove har studerat journalistik och medieteknik på Södertörns högskola samt medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. Hon sitter i styrelsen för det socialdemokratiska klimatnätverket Kära framtid.

Toves specialistområden

Digital kommunikation

Hållbarhet

Hållbar mat

Kampanjer

Kultur