Victor Ahlén

I sin roll som pr-konsult jobbar Victor som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Victor arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena social hållbarhet, ny teknik och arbetsmarknad. Han ingår i enheten Westander Digital.

Tidigare har Victor bland annat jobbat som strateg i fackföreningen Kommunals ledningsstab och som grafisk formgivare på Socialdemokraterna.

Victor har läst retorik på Södertörns högskola. Han är politiskt aktiv inom Socialdemokraterna.

Victors specialistområden

Arbetsmarknad

Digital kommunikation

Målgruppsanalys

Opinionsbildning

Ungdoms­kommunikation