Wanja Kaufmann

I sin roll som pr-konsult jobbar Wanja som kundansvarig konsult och kvalificerad rådgivare.

Wanja arbetar med att stärka varumärken, bilda opinion och påverka politiska beslut, bland annat inom områdena klimat, krisberedskap och mänskliga rättigheter. Hon ingår i enheten Westander Klimat och Energi.

Tidigare har Wanja bland annat jobbat som programansvarig på Sidas Afghanistanenhet och som andra ambassadsekreterare på svenska ambassaden i Albanien. Hon har även varit internationell sekreterare för Grön Ungdom.

Wanja har en masterexamen i humanitärt bistånd från Uppsala universitet och University of Groningen samt en kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hon är politiskt aktiv inom Miljöpartiet.

Wanjas specialistområden

Hållbar mat

Kampanjer

Klimat och energi

Moderatorskap

Mänskliga rättigheter