10 tips om annonsering i sociala medier

Annonsering i sociala medier är ett effektivt verktyg för att nå ut till både befintliga och nya målgrupper. Genom att komplettera er kommunikation med sponsrat innehåll säkerställer ni att ert budskap når ut till fler.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Amanda Edfeldt Hanson om du vill ha fler tips.

1

Gör en plan

Ta fram en plan för i vilka kanaler ni vill annonsera, när, hur och i vilket syfte. Med en strategisk grund skapar ni bättre förutsättningar för att ta fram innehåll och nå goda resultat.

2

Bestäm önskad effekt

Definiera tydligt vad ni vill att varje specifik annons ska leda till. Ska annonsen exempelvis driva trafik till hemsidan, ge nya följare eller öka varumärkeskännedomen.

3

Målgruppsanpassa

Anpassa innehållet efter målgruppens intressen och var de befinner sig i kundresan. Era mest lojala följare vill troligen ha ett annat innehåll än de målgrupper ni möter för första gången.

4

Var hjälpsamma

Utgå i annonserna från vad ni kan göra för era följare och inte tvärtom. Genom att besvara vanliga frågor, guida och utbilda väcker ni engagemang och skapar lojalitet.

5

Sätt mätbara mål

Formulera tydliga och mätbara mål som ni kan följa över tid. Genom att utvärdera era annonser kan ni dra viktiga lärdomar som hjälper er att optimera innehåll och styrningar över tid.

6

Hitta relevanta målgrupper

Använd er av funktionen lookalike-målgrupper för att hitta och nå ut till nya personer. Genom att använda era befintliga kunder som utgångspunkt når ni personer med liknande intressen.

7

Anpassa er till flödet

Variera tonaliteten och bildspråket efter vad som uppfattas som mest naturligt i varje kanal. Om innehållet uppfattas som reklam scrollar mottagaren ofta vidare i flödet.

8

Uppmana till handling

Gör det tydligt vad du vill att mottagaren ska göra efter att ha sett er annons. Välj en lämplig call-to-action och tänk på att inte förvirra mottagaren genom att ha fler än en uppmaning eller en otydlig landningssida.

9

Skapa en pixel

Installera en konverteringspixel på hemsidan för att se vilka sidor besökarna går till efter att ha klickat på annonsen. Med kunskap om beteendemönster kan ni skapa ännu mer träffsäkra annonser.

10

A/B-testa annonsen

Ta för vana att utveckla era annonser genom att testa olika versioner. Ni kan exempelvis rikta annonsen mot olika målgrupper, använda olika placeringar eller innehåll.