10 tips om hemsidan

Hemsidan är navet i er digitala kommunikation. Här styr ni själva och är inte beroende av andra aktörers plattformar. En bra egen sajt förstärker effekten av er övriga kommunikation.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Victor Ahlén om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Slå fast det främsta syftet med hemsidan, till exempel att stärka ert varumärke som arbetsgivare, erbjuda era tjänster eller bilda opinion. Hemsidans syfte avgör målgrupp, budskap och struktur.

2

Välj ambitionsnivå

Skapa en hemsida som ni klarar av att underhålla och utveckla med kvalitet. Välj en plattform som är enkel att arbeta med utifrån syftet och ambitionsnivån.

3

Anpassa till målgruppen

Utgå från ert viktigaste syfte när ni skapar hemsidan och testa användarvänligheten på målgruppen. Prioritera och välj bort innehåll utifrån målgruppens beteende och behov.

4

Uppmana till handling

Tänk igenom vad ni vill att besökaren ska göra på varje sida och ge en tydlig uppmaning till handling. På så sätt kan ni styra besökaren mot hemsidans övergripande syfte.

5

Tänk på detaljerna

Var noggrann i valet av bilder, färger, knappar och menyer. Det visuella intrycket har stor inverkan på hur besökaren kommer att uppfatta ert varumärke.

6

Skriv kort

Håll nere textmängden och undvik upprepningar. Besökare har inte tålamod med långa texter, särskilt inte när de använder mobilen.

7

Framhäv det viktigaste

Lyft fram de viktigaste budskapen på varje sida med hjälp av rubriksättning och bilder. De flesta besökare tar bara del av den information som är allra mest tillgänglig.

8

Sökordsoptimera

Använd samma rubriker, ord och formuleringar på hemsidan som människor använder när de googlar. Sökordsoptimering av sajten kan vara helt avgörande för att människor ska hitta till er.

9

Håll hemsidan levande

Uppdatera er hemsida löpande med nya bilder, texter, artiklar, pressmeddelanden eller tekniska funktioner. Säkerställ att sajten verkligen speglar er verksamhet.

10

Länka flitigt

Se till att ofta länka till er hemsida i sociala medier, nyhetsbrev och pressutskick. Det är ett effektivt sätt att driva trafik till den egna sajten, där ni kan få besökarens fulla uppmärksamhet.