10 tips om kritik i sociala medier

Många är oroliga för negativ uppmärksamhet i sociala medier. Men kritik på Facebook, Twitter och andra digitala plattformar behöver inte bli en kris, om ni bemöter den på rätt sätt.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Amanda Edfeldt Hanson om du vill ha fler tips.

1

Svara snabbt

Besvara kritiska kommentarer och utspel så snart som möjligt. Människor förväntar sig omedelbara svar i sociala medier och kraven ökar ju större och mer aktiva ni är.

2

Bemöt med respekt

Behandla era meningsmotståndare med respekt. Ofta kommer ni inte att kunna övertyga en kritiker, men kom ihåg att alla kan läsa era svar – även anställda, kunder och andra följare.

3

Ha en trevlig ton

Tänk på att uttrycka er lite extra trevligt när ni får kritik, för att inte förvärra situationen. I sociala medier saknas flera viktiga kommunikationssignaler som röstläge, gester och ansiktsuttryck.

4

Kvalitetssäkra

Låt alltid en kollega läsa inlägg innan de publiceras. När flera personer har tyckt till är risken mindre att ni bemöter kritiken på ett okänsligt sätt.

5

Be om ursäkt

Om något har blivit fel, rätta till och be om ursäkt så fort som möjligt. Ju längre ni väntar, desto mer ökar risken för att missnöjet växer och får större spridning.

6

Spara frågor och svar

Skapa ett dokument där ni sparar svar på vanliga kritiska frågor. Om samma fråga återkommer kan ni ta reda på hur ni bemött kritiken tidigare, så att ni är konsekventa i era svar.

7

Svara individuellt

Bemöt i möjligaste mån varje person med ett individuellt svar. Om ni svarar exakt samma sak på olika frågor och inlägg så kan ni framstå som oengagerade.

8

Ta fram en policy

Skapa en tydlig policy för hur ni hanterar kritik i sociala medier. Om ni också publicerar policyn på er hemsida kan ni hänvisa till den när ni behöver radera inlägg eller blockera personer.

9

Använd filter

Aktivera ett filter som låter er blockera kommentarer som innehåller vissa ord. Ett filter är ett bra sätt att städa bort nedsättande uttryck, men det bör inte användas i onödan.

10

Polisanmäl brott

Ta en skärmdump och polisanmäl alla inlägg som innehåller hot och kränkningar. Radera om möjligt inlägget och blockera personen som skrev det.