10 tips om Twitter

Twitter är en effektiv plattform för opinionsbildning. Bara 7 procent av alla svenska internetanvändare använder Twitter varje dag, men det är samtidigt favoritkanalen för många journalister, politiker och opinionsbildare.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Amanda Edfeldt Hanson om du vill ha fler tips.

1

Börja med varför

Bestäm vad ni vill uppnå och därmed vilka målgrupper ni vill nå med vilka budskap. Ett tydligt syfte sätter ramarna för vilka frågor och vilket innehåll ni ska fokusera på.

2

Twittra regelbundet

Skapa ett jämnt flöde av både planerade inlägg och reaktioner på omvärldshändelser. Mät löpande vilket engagemang era inlägg genererar och utvärdera vilka tidpunkter som är bäst att twittra på.

3

Ta ställning

Gör ställningstaganden i samhällsfrågor med en koppling till er egen verksamhet. Tweets som uttrycker tydliga åsikter skapar starkare reaktioner och får bättre spridning.

4

Skriv kort

Vässa era tweets och formulera korta och koncisa inlägg med kärnfulla budskap. Skala bort alla onödiga ord och undvik frestelsen att nå gränsen på 280 tecken.

5

Använd bilder

Illustrera era inlägg med bilder, grafik eller filmklipp. Med hjälp av visuell kommunikation kan ni förmedla känslor mer effektivt och göra statistik tillgänglig för fler.

6

Använd hashtaggar

Sätt era inlägg i ett sammanhang genom att använda etablerade hashtaggar. Bevaka även fortlöpande vilka taggar som trendar och använd de som är relevanta för er.

7

Bygg relationer

Leta upp nyckelpersoner och organisationer som ni är intresserade av och följ dem. Retweeta gärna deras inlägg med egna kommentarer och delta i samtal kring era frågor.

8

Omvärldsbevaka

Håll koll på vad som sägs om er och era frågor på Twitter. Genom att använda en tjänst som Tweetdeck kan ni snabbt kommentera aktuella händelser och bemöta eventuell kritik.

9

Svara alltid

Ge snabb respons till de som taggar er i en fråga eller i en diskussionstråd. Det är särskilt viktigt att ni agerar snabbt och med en trevlig ton när det handlar om kritiska kommentarer.

10

Engagera följarna

Hitta metoder att engagera era följare, till exempel genom att ställa frågor, skapa omröstningar och delta i diskussionstrådar. Twitter är ett socialt verktyg och inte bara till för distribution av innehåll.