10 tips om Youtube

Användandet av Youtube ökar stadigt. Åtta av tio svenskar tittar ibland och mer än var tredje, 34 procent, använder Youtube dagligen. Bland 90-talister och 00-talister besöker en stor majoritet plattformen varje dag, för både nytta och nöje.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Amanda Edfeldt Hanson om du vill ha fler tips.

1

Börja med syftet

Tänk igenom vad ni vill uppnå och därmed vilka målgrupper ni vill nå med vilka budskap. Ett tydligt syfte sätter ramarna för vilket innehåll ni ska fokusera på.

2

Skapa en struktur

Ta fram en tydlig struktur för er kanal och kategorisera ert innehåll i spellistor. Ordning och reda hjälper tittarna att navigera i innehållet och ger ett professionellt intryck.

3

Svara på frågor

Skapa innehåll baserat på vanliga frågor och namnge era videor därefter. Många söker direkt på frågan de vill ha svar på och er video rankas då högre på Youtube och i externa sökmotorer.

4

Håll det kort

Ta fram innehåll som är så kort och renodlat som möjligt. Fundera på om ni kan dela upp budskapet i flera kortare videos om ni har mycket att säga om ämnet.

5

Satsa på ljudet

Investera i bra ljudupptagning för att behålla era tittare. En mobilkamera räcker många gånger bra för bilden, men om en video har ljud av låg kvalitet söker tittarna sig snabbt vidare.

6

Använd text och grafik

Texta så stor del av innehållet som möjligt och tydliggör de viktigaste delarna i videon med grafiska inslag. Genom att lyssna och läsa samtidigt tar mottagaren till sig budskapet enklare.

7

Engagera tittarna

Uppmana tittarna att agera och lägg in call-to-actions både i början och i slutet av videon. Det är mycket större sannolikhet att de trycker på gilla, följ eller en länk om ni uppmanar till det.

8

Lägg tid på omslagsbilden

Var noga med valet av omslagsbild för att få fler att klicka på er video. Välj en tumnagel som speglar innehållet och lägg gärna till ett grafiskt element som skapar nyfikenhet.

9

Gör en målgruppsanalys

Ta hjälp av Youtubes egna verktyg för att få reda på vilka era tittare är och om de är nya eller återvändande följare. Använd kunskapen för att vidareutveckla strategin och innehållet.

10

Interagera med följarna

Svara och följ upp alla frågor och kommentarer i er kanal. Interagera både i kommentarsfältet och genom att lyfta och besvara frågor i era videor.