10 tips om digitalisering

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Företag som berättar om hur de bidrar till detta stärker sina varumärken och driver digitaliseringen framåt.

Läs om våra specialister inom digitalisering och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Definiera digitalisering

Börja med att tydligt förklara vad digitaliseringen innebär för er verksamhet. Ordet används på många olika sätt, vilket kan leda till otydlighet och begreppsförvirring.

2. Positionera varumärket

Bestäm er för vad som är speciellt med just ert perspektiv och vad ni kan tillföra digitaliseringsdebatten. Ni blir lättare en tankeledare inom området om ni skiljer er från konkurrenterna.

3. Förklara samhällsnyttan

Beskriv hur digitaliseringen bidrar till en positiv samhällsutveckling utan att få det att låta som science fiction. Annars blir det svårt att förstå vilket värde digitala tjänster kan skapa.

4. Våga problematisera

Var öppen kring digitaliseringens baksida och resonera kring motargumenten. Digitaliseringens möjligheter skönmålas alltför ofta och att problematisera ökar er trovärdighet.

5. Prata begripligt

Använd ett enkelt språk utan floskler och svengelska fackuttryck. Ju tydligare ni kan uttrycka er, desto mer begriplig och förtroendeskapande blir er kommunikation.

6. Använd exempel

Lyft fram konkreta exempel för att visa på nyttan med digitala tjänster. Många beställare är tveksamma inför att upphandla kostsamma lösningar som de inte är säkra på effekterna av.

7. Ta ställning

Stick ut hakan och gör tydliga ställningstaganden i digitaliseringsdebatten. Det är bättre att väcka känslor och reaktioner än att inte beröra någon alls.

8. Koppla till digitaliseringsmålen

Visa hur ni bidrar till att nå övergripande mål och delmål i regeringens digitaliseringsstrategi. Genom att hjälpa politikerna att nå målen profilerar ni er som lösningsleverantör.

9. Kartlägg ståndpunkter

Gå igenom ståndpunkter i partiprogram och uttalanden från partiernas talespersoner. Med en kartläggning av det politiska landskapet blir ni mer relevanta i debatten.

10. Ta reda på beslutsvägar

Undersök noggrant hur politiska beslutsprocesser som är relevanta för er verksamhet ser ut. Besluten om hur Sverige ska ta till vara digitaliseringens möjligheter fattas på många olika politiska nivåer.