10 tips om lobbying inför valet

En valrörelse skapar särskilt goda förutsättningar för politisk påverkan. Under ett valår har partierna ökade behov av profileringsfrågor. Deras löften och valmanifest påverkar politiken under hela den kommande mandatperioden.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1. Börja tidigt

Sätt igång i god tid för att kunna påverka den politiska agendan och göra er fråga till en valfråga. De politiska partierna förbereder sig allt tidigare inför valen.

2. Gör en valenkät

Genomför en valenkät till alla kandidater på valbar plats. Redovisa resultaten via rapporter, pressmeddelanden och debattartiklar, både i traditionella och sociala medier.

3. Mät opinionen

Genomför en opinionsundersökning som visar att er fråga har folkligt stöd eller åtminstone stöd i viktiga väljargrupper. Då kan ni också visa att frågan kan bidra till valframgångar.

4. Fokusera på partierna

Inrikta ert påverkansarbete på kontakter med de politiska partierna. Spill inte för mycket krut på regeringens och riksdagens beslutsprocesser under mandatperiodens sista år.

5. Prioritera mindre partier

Koncentrera gärna era insatser på att få ett eller två mindre partier att lyfta fram er fråga. Det är i allmänhet svårare att påverka de två stora partierna.

6. Skapa tryck underifrån

Mobilisera lokalorganisationerna i det eller de partier ni vill påverka. Försök exempelvis att få tio kommunpolitiker att underteckna en gemensam debattartikel.

7. Visa på pr-potential

Lyft fram hur er fråga kan väcka engagemang i sociala medier och ge partiet publicitet. Ge konkreta förslag i form av debattartiklar och innehåll till sociala medier.

8. Maktskiftessäkra

Uppvakta nyckelpersoner såväl bland de rödgröna som inom allianspartierna. Då ökar era chanser att kunna påverka politiken oavsett vilka som bildar regering.

9. Skapa oväntade allianser

Etablera otippade samarbeten som stöder ert förslag från olika utgångspunkter. Det bygger förtroende när exempelvis tung industri och miljörörelse drar åt samma håll.

10. Följ upp valenkäten

Vidareutveckla valenkäten efter valet så att den enbart omfattar de folkvalda. Kommunicera deras stöd för er fråga och ha en regelbunden kommunikation med dem.