10 tips om opinionsbildning i sociala medier

Sociala medier används flitigt av såväl politiker som journalister, liksom av den breda allmänheten. Det gör kanalerna särskilt effektiva för att bilda opinion, det vill säga att påverka människors värderingar eller beteenden kopplat till en samhällsfråga.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Driv en kampanj

Kraftsamla under en tidsbegränsad period för att få människor att engagera sig i er fråga. #sthlmsjukvardsupprop är ett exempel på ett initiativ med stor påverkan på samhällsdebatten.

2. Väck känslor

Posta innehåll som väcker känslor och engagemang hos målgruppen. Känsloladdat innehåll är motorn i sociala medier och emotionella argument är ett effektivt sätt att nå genom bruset.

3. Skapa igenkänning

Koppla er fråga till något i målgruppernas sociala eller geografiska närhet. Genom att använda närhetsprincipen gör ni det lättare för människor att känna att er fråga är viktig.

4. Välj hashtag

Hitta ett samlingsnamn för er fråga och använd den i allt opinionsbildande innehåll. En bra hashtag är lätt att komma ihåg och sammanfattar kärnan i det budskap ni vill nå ut med.

5. Uppmana till handling

Gör det lätt att omsätta engagemang i handling genom tydliga uppmaningar. Använd bara en uppmaning per inlägg, till exempel ”Skriv under namninsamlingen” eller ”Dela filmen”.

6. Variera innehållet

Utgå från ett enkelt och tydligt huvudbudskap, men variera sättet som ni uttrycker det på. Genom olika format, exempel och delbudskap undviker ni att era följare tröttnar.

7. Använd berättelser

Berätta om konkreta exempel från verkligheten som visar på problem eller lösningar. Vi relaterar lättare till personer och självupplevda berättelser än till siffror och diagram.

8. Påminn om målet

Fokusera på lösningar och påminn följarna om vad ni vill åstadkomma. Det ger era följare hopp och argument, samtidigt som det visualiserar målbilden och skapar uthållighet.

9. Använd symboler

Skapa en symbol som är talande för det ni vill förändra. Exempelvis har ståltrådsgalgen blivit en internationell symbol för den politiska kampen mot restriktiva abortlagar.

10. Var uthållig

Håll engagemanget och frågan vid liv genom att regelbundet återuppta kampanjen. Det tar tid och uthållighet att förändra människors uppfattning i en viss fråga.