10 tips om påverkansrapporten

Sammanställ en rapport om er fråga, som lyfter fram alla argument som talar för ert förslag. Rapporten är en bas för kunskapsspridning, opinionsbildning och politikerkontakter.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Linnea Sandström Lange om du vill ha fler tips.

1. Gör förordet slagkraftigt

Inled rapporten med ett förord som både presenterar och slagkraftigt argumenterar för ert konkreta förslag. Ha gärna som mål att också försöka få texten publicerad som debattartikel.

2. Sammanfatta i punktform

Summera det viktigaste på en sida i punktform. Räkna med att de flesta som tar del av er rapport kommer att nöja sig med att läsa förordet och sammanfattningen.

3. Presentera problem, lösning och förslag

Förklara vad samhällsproblemet är och vilken övergripande lösning som behövs. Presentera därefter ert konkreta förslag och beskriv hur det bidrar till lösningen.

4. Underbygg med fakta

Argumentera för er sak genom att använda trovärdiga källor. Ta fram relevanta siffror och fakta som hjälper politikerna att förstå både problembeskrivningen och nyttan med ert förslag.

5. Håll den kort

Håll texten kort och undvik att den färdiga rapporten blir mer än 15–20 sidor. Skriv tillräckligt långt för att underbygga era argument, men inte på bekostnad av läsarens tålamod.

6. Gör rapporten snygg

Använd en genomtänkt layout för att skapa legitimitet och locka till läsning. Välskrivna texter, tydlig infografik och relevanta bild val ökar sannolikheten för att ert budskap når fram.

7. Variera formatet

Använd rapporten till att ta fram innehåll som enkelt kan delas i olika kanaler. Det kan vara allt från film och inlägg i sociala medier till en särskild hemsida.

8. Höj nyhetsvärdet

Ladda rapporten med en nyhet för att skapa intresse och uppmärksamhet när den släpps. Det kan exempelvis handla om ny statistik i form av ett index eller en färsk opinionsundersökning.

9. Uppdatera kontinuerligt

Uppdatera er påverkansrapport löpande med aktuella siffror och intressanta fakta. Rapporten bör hållas ständigt aktuell och vara anpassad till den rådande debatten i er fråga.

10. Ta med rapporten överallt

Bär alltid med dig den senaste versionen av rapporten. Plötsligt står du bredvid en beslutsfattare eller annan relevant aktör som är intresserad av att läsa er rapport.