10 tips om poddar

Poddlyssnandet fortsätter att växa i alla åldersgrupper. Över hälften av alla svenskar i åldern 18–79 år lyssnar nu på podd regelbundet. Att göra en podd kan vara ett effektivt sätt att stärka relationen med er målgrupp.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Ta fram programidén

Skriv ner den övergripande tanken kring vad podden ska handla om. Utgå från dels ert eget syfte, dels målgruppens intressen, behov och drivkrafter.

2. Gör en omvärldsanalys

Undersök vilka andra poddar som tar upp samma ämne. Använd kartläggningen för att både inspireras av de bästa och försöka hitta en egen vinkel.

3. Välj namn med omsorg

Lägg tid och kraft på att hitta ett unikt namn som är lätt att komma ihåg. Ta fram flera olika namnförslag och testa de olika alternativen på er målgrupp.

4. Ta fram formatet

Skapa en struktur för hur avsnitten ska vara uppbyggda. Ett enhetligt format underlättar produktionen, skapar igenkänning och är ett löfte till lyssnarna om vad de kan förvänta sig.

5. Bestäm frekvens

Besluta hur ofta ni ska släppa nya avsnitt av podden. Låt frekvensen bestämmas av er kapacitet att kontinuerligt hålla en hög kvalitet på innehållet.

6. Planera produktionen

Ta fram en långsiktig plan för hur och när podden ska spelas in. Bestäm tema för de olika avsnitten och undvik frestelsen att avvika från programidén.

7. Testa på en fokusgrupp

Producera ett första avsnitt och testa kvaliteten genom samtal i en fokusgrupp. Ta till vara återkopplingen och var beredda att både ompröva programidén och förändra formatet.

8. Ta fram en spridningsstrategi

Bestäm var och hur avsnitten ska publiceras för att nå er målgrupp. Utgå från var målgruppen finns och sätt både kvantitativa och kvalitativa mål för spridning och genomslag.

9. Satsa på tekniken

Investera i en tillräckligt bra utrustning för att ni ska känna er trygga under inspelning och klippning. Det ska vara lätt att lyssna på er podd och tekniken är en mindre investering än tiden ni lägger ner.

10. Utvärdera löpande

Be lyssnarna om återkoppling och följ upp målen för spridning och genomslag. Använd insikterna till att kontinuerligt utveckla innehållet inom ramen för programidén.