10 tips om riksdagsseminarier

Med ett riksdagsseminarium kan ni bygga relationer med utvalda riksdagsledamöter. Dessutom är ett seminarium en chans till fördjupad dialog.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Wanja Kaufmann om du vill ha fler tips.

1. Lista riksdagsledamöter

Gör en lista över ledamöter från olika partier som kan vilja lyfta er fråga. Utgå från vilka som redan har arbetat med frågan genom att söka på riksdagens hemsida och på stora nyhetssajter.

2. Hitta en arrangör

Föreslå en eller flera riksdagsledamöter att vara arrangörer och lyft fram hur det kan hjälpa ledamöterna att profilera sig. Ta hjälp av dem för att formulera en intressant frågeställning för era målgrupper.

3. Planera tillsammans

Diskutera seminariets inriktning, upplägg och medverkande med ledamöterna. Koppla gärna tidpunkten för genomförandet till en aktuell händelse och ta hänsyn till riksdagens kalendarium.

4. Säkerställ bredd

Se till att flera olika synsätt är representerade i panelen, med representanter från regering och opposition. Komplettera gärna med både experter och opinionsbildare.

5. Tänk igenom er roll

Delta vid seminariet, exempelvis som moderator, inledningstalare eller paneldeltagare. Utgå från hur ni kan bäst kan bidra till att lyfta fram era förslag i diskussionen.

6. Avlasta arrangören

Minimera arbetsbördan för riksdagsledamöterna genom att själva ta hand om och underlätta alla förberedelser. Ledamöterna behöver bara ha kontakt med riksdagsförvaltningen kring lokal, fika och säkerhet.

7. Följ upp seminariet

Ta fram en sammanfattning av seminariet som riksdagsledamöterna kan skicka till intressenter. På så sätt får ni med era viktigaste budskap även i uppföljningen av seminariet.

8. Vässa budskapet

Förbered hisspitchen inför korta mingelmöten med beslutsfattare. Då är det viktigt att på under en halv minut kunna göra en tydlig och minnesvärd presentation av ert viktigaste budskap.

9. Använd sociala medier

Sprid bilder, citat och filmer från seminariet i era egna sociala kanaler. Då sprids budskapet längre än till bara deltagarna på plats och ni får dessutom en dokumentation av seminariet.

10. Nätverka systematiskt

Gå igenom deltagarlistan för att prioritera vilka ni bör prata med vid seminariet. Bygg goda relationer och följ upp kontakterna längre fram genom att boka in uppföljande möten.