10 tips om sociala medier

Nästan alla svenska internetanvändare, 95 procent, använder sociala medier. En genomtänkt strategi hjälper er att skapa engagemang och stärka relationerna med era målgrupper.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1. Våga prioritera

Satsa era resurser på en eller ett par kanaler som är särskilt viktiga för era målgrupper. Engagera er hellre ordentligt i en utvald kanal än halvhjärtat i flera.

2. Bestäm syftet

Definiera ett tydligt syfte för varje kanal och klargör vilka målgrupper ni vill nå med vilka budskap. Utan mål och mening riskerar er kommunikation att bli rörig och intetsägande.

3. Renodla innehållet

Välj en tydlig inriktning och håll er konsekvent till den. Det kan vara frestande att posta inlägg om alla verksamhetsnyheter, men en kanal i sociala medier ska inte behandlas som ett pressrum.

4. Kanalanpassa innehållet

Anpassa innehållet efter målgruppens demografi och förväntningar i respektive kanal. Ta reda på vilka som följer er i just den här kanalen och varför de gör det.

5. Var hjälpsamma

Utgå från vad ni kan göra för era följare och inte tvärtom. Genom att besvara vanliga frågor, guida och utbilda väcker ni engagemang och skapar lojalitet hos era följare.

6. Anpassa er tonalitet

Prova er fram tills ni hittar ett tilltal som passar kanalen, målgruppen och er själva. I sociala medier finns utrymme att vara personlig och uttrycka de känslor ni vill förmedla.

7. Avsätt resurser

Ha en budget för att kunna annonsera, sponsra inlägg och producera innehåll av hög kvalitet. Annonsering är ofta en förutsättning för att kunna synas i flödet hos era målgrupper.

8. Värna om interaktionen

Skapa riktlinjer för hur ni bemöter kommentarer och meddelanden. Att snabbt svara era följare visar att ni är tillgängliga och uppmuntrar till engagemang.

9. Utvärdera löpande

Mät och analysera aktiviteterna både kvantitativt och kvalitativt. Genom att ni regelbundet följer upp engagemang och innehåll kan ni vässa er strategi och höja kvaliteten ytterligare.

10. Skapa en gemenskap

Uppmuntra era följare att interagera med varandra. De mest framgångsrika kontona på sociala medier är plattformar där människor med liknande intressen kan mötas och diskutera.