10 tips till medietränaren

En skicklig medietränare ger talespersoner trygghet och konkreta verktyg för att hantera intervjuer på ett förtroendeingivande sätt. Utveckla kompetensen att medieträna internt så kan ni undvika att bli beroende av konsulter.

Läs mer om vår heldagskurs Bli en skicklig medietränare och hör gärna av dig till Andreas Rolfer Wrangö om du vill ha fler tips.

1. Förbered budskap

Ta fram några enkla och tydliga budskap om hur företaget bidrar till samhället. Ett bra budskap är lätt att komma ihåg och begripligt för alla.

2. Prata om öppenhet

Uppmuntra ett öppet förhållningssätt till journalister. Hjälp talespersonen att dels förstå och respektera mediernas roll, dels se intervjun som en möjlighet att föra fram era budskap.

3. Börja med kroppsspråket

Inled med att hjälpa talespersonen att hitta ett behagligt röstläge, lagom tempo och avslappnat kroppsspråk. Inspirera gärna till överdrifter för att prova olika uttryck.

4. Använd enkla frågor

Ställ enkla och okomplicerade frågor, exempelvis kring vad talespersonen arbetar med och varför det är viktigt. Ofta kan de enkla frågorna vara de svåraste att svara kort och tydligt på.

5. Öva på svarstekniker

Träna på olika tekniker för att föra fram ett budskap redan i svaret på första frågan. Understryk att det är talespersonens intervju lika mycket som journalistens.

6. Ställ följdfrågor

Lyssna aktivt efter vilka frågor en journalist kan tänkas följa upp med utifrån talespersonens svar och träna även på de frågorna. Undvik att fastna i ett förberett frågeformulär.

7. Filma och titta

Spela in medieträningen med en kamera eller din telefon. Talespersonen får då prova på den allra svåraste formen av intervju och ni har möjlighet att titta och utvärdera tillsammans.

8. Kritisera med omsorg

Undvik att ge talespersonen mycket och detaljerad kritik. Leta i stället efter sådant som enkelt kan förbättras och underliggande orsaker till annat som kan behöva förändras.

9. Förstärk det positiva

Sikta på att ge talespersonen fem gånger mer beröm än konstruktiv kritik. Vi lär av våra misslyckanden, men framför allt stärks vi av bekräftelse.

10. Medieträna ofta

Träna gärna inför varje enskild intervju och genomför dessutom strukturerade medieträningar ett par gånger per år. Även en rutinerad talesperson behöver öva regelbundet för att utvecklas.