Varför en handbok i digital kommunikation?

Bra digital kommunikation stärker varumärket och bygger relationer med viktiga målgrupper. En tydlig strategi och handlingsplan för digitala kanaler hjälper er att maximera effekterna och arbeta långsiktigt mot era viktigaste affärs- och verksamhetsmål.

Men många som arbetar med digital kommunikation i dag känner sig osäkra på om de gör rätt saker och tycker att det är svårt att hålla sig uppdaterade i den snabba utvecklingen. De efterlyser inspiration, handfasta råd och tips på hur de kan arbeta mer strategiskt.

Handbok i digital kommunikation inne­håller 220 av Westander Digitals bästa praktiska tips om strategi och kanaler. Med handboken vill vi bidra till att göra verk­tygen tillgängliga för fler.

Varför Westander?

Westander Digital hjälper företag och organisationer att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till en bättre digital kommunikation och hjälpa företag att delta i debatten om det digitaliserade samhället. Ju fler företag som gör sin röst hörd, desto bättre är det för både affärsnyttan och samhällsutvecklingen.

Westanders digitala specialister har lång erfarenhet av kvalificerad rådgivning inom digitala strategier och kampanjer, sociala medier, poddar, webb, nyhetsbrev, person-pr och kriskommunikation. Vi hjälper uppdragsgivare med allt från analys och strategi till innehåll och genomförande.

Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med och väljer aktivt att samarbeta med företag som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vår digitala spetskompetens och vårt personliga engagemang ökar nyttan för uppdragsgivaren.

Monica Reinebo, affärsområdeschef Westander Digital