Varför en ledarskapshandbok?

Chefen har en nyckelroll för att företaget ska nå sina mål och för att medarbetare ska trivas på jobbet. Men chefsrollen är en utsatt position som kräver mod, närvaro och goda kunskaper om kommunikation. Många chefer upplever otillräcklighet och stress i samband med tidsbrist och konflikter.

Med Ledarskapshandboken 2021 vill vi dela med oss av våra bästa tips på ledarskapsområdet, även till arbetsplatser som inte har råd att anlita ledarskapskonsulter. I den här handboken hoppar vi över de långa resonemangen och går rakt på de handfasta tipsen.

Varför Westander?

Westanders ledarskapskonsulter hjälper chefer, ledningsgrupper och medarbetare att utvecklas. Vår plattform som pr-byrå gör att vi har goda kunskaper om hur kommunikation mellan människor fungerar.

På Westander har vi själva det uttalade målet att vara pr-branschens bästa arbetsplats. Medarbetarnas motivation och trivsel är helt avgörande för kvaliteten i vårt arbete och för företagets långsiktiga lönsamhet.

Vår syn på ledarskap

Vårt stöd till chefer och ledningsgrupper syftar till att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas inre motivation. Utgångspunkten är forskning som visar att medarbetare på moderna kunskapsföretag motiveras av självstyrning, kompetens och samhörighet. Det är roligt att jobba när man styr sitt eget arbete, utvecklas på jobbet och känner en stark värdegemenskap.

Självstyrning. Vi motiveras när det är vi själva och inte chefen som bestämmer över vårt arbete: vad vi gör, hur vi gör det och vilka vi gör det med. Att säkerställa att varje arbetsuppgift bara har en ansvarig är en av chefens viktigaste uppgifter.

Kompetens. Vi motiveras när vår kompetens både tas till vara och utmanas – när vi måste lämna vår bekvämlighetszon för att bemästra uppgiften. Alla medarbetare kan bidra till kollegornas kompetens och företagets konkurrenskraft genom beröm och konstruktiv kritik.

Samhörighet. Vi motiveras när det finns en värdegemenskap och en samsyn om hur företaget bidrar till samhället. I den lönsamma snällhetskulturen – en arbetsmiljö där alla vill varandra väl – råder nolltolerans mot gnäll, medan konstruktiva förslag och nya initiativ uppmuntras.

Birger Lycken, affärsområdeschef Westander Kris och Ledarskap