Westander söker pr-konsulter i Berlin, Bryssel, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo

Vi söker dig som bor utanför Sverige och vill starta Westander i något av våra grannländers huvudstäder. I en första fas kan vi anlita dig som underleverantör till Westander i Stockholm, med en förväntan om att du inom kort ska bygga upp en egen verksamhet som franchisetagare.

Westander är på många sätt en annorlunda pr-byrå i Sverige. Vi vill vara ”de snälla pr-konsulterna” även i våra grannländer. Läs mer om Westanders annorlundafaktorer.

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.

Vill du veta mer?

Patrik Westander

10 skäl att jobba på Westander

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

För att göra det tydligt vem vi söker, vilka krav vi ställer och vad vi kan erbjuda har vi tagit fram en rekryteringsbroschyr. Med ”10 skäl att jobba på Westander” vill vi uppmuntra rätt personer att söka sig till oss.

Personalpolitik

Westander vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar. Vår filosofi är att man ska kunna ha ett roligt, ansvarsfullt och krävande arbete utan att behöva jobba övertid.

Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Tack vare ett enhetligt timpris på 2 400 kronor kan vi erbjuda våra anställda såväl balans i livet som en god lön, vinstdelning och den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

Vill du veta mer?

Patrik Westander