Kurs: Påverka EU

Det finns stora möjligheter att påverka innehållet i de politiska beslut som fattas på EU-nivå genom lobbying. Vi visar hur ert påverkansarbete blir enklare, roligare och mer effektivt.

En stor majoritet av alla politiska beslut som påverkar förutsättningarna för svenska företag och organisationer har sitt ursprung i EU. Den europeiska beslutsprocessen är ofta öppnare än den svenska och med rätt ingång kan även små lobbyinsatser på EU-nivå få stor effekt.

Denna heldagskurs vänder sig till dig som redan arbetar med samhällskontakter eller lobbying och vill bli bättre på att påverka politiska beslut inom EU. I kursen ingår individuell rådgivning med en av Westanders konsulter. Rådgivningen sker per telefon en vecka efter kurstillfället.

Innehållet i fem punkter

Introduktion
– Varför påverka EU?
– Vad går att påverka genom lobbying?
–  Hur öppet är EU för lobbying?

EU:s politiska system
– Hur arbetar EU:s institutioner?
– Hur ser lagstiftningsprocessen ut?
– Hur bevakar vi aktuella beslut?

Sverige i EU
– Vilken är Sveriges roll i EU?
– Hur samordnas svenskt EU-arbete?
– Hur skapar vi engagemang på hemmaplan?

Lobbying inom EU
– Hur omvärldsbevakar vi EU effektivt?
– Hur identifierar vi rätt målgrupp?
– Hur anpassar vi lobbymetoder?

Valet till Europaparlamentet
– Vad betyder valet i maj 2019?
– Vilket inflytande har en ledamot?
– Hur får jag en ledamot att agera?

Påverka EU är en uppdragsutbildning vi håller i antingen Westanders eller era egna lokaler. Priset är 84 000 kronor exklusive moms och gäller en anpassad version för upp till 15 deltagare från ditt företag. Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg!

Ladda ner hela kursinbjudan som pdf.

Vill du veta mer?

Karin Malmström