Bli en bättre ledare

Den här kursen hjälper dig att bli en tydligare och mer coachande ledare. Du får praktiska verktyg för att leda med värderingar, återkoppla konstruktivt och etablera nolltolerans mot gnäll.

Utgångspunkten är att medarbetarnas motivation stärks genom självstyrning, kompetens och samhörighet. Att etablera en snällhetskultur handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla, utan om att vilja andra väl och agera därefter. Det gör att samarbetet blir mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i ditt ledarskap som chef eller i andra roller. Optimalt är att ni deltar två personer från företaget eller organisationen. I kursen ingår individuell rådgivning per telefon med en av Westanders ledarskapskonsulter.

Kursens innehåll:

Motivationsfaktorer
 • Hur är en bra chef?
 • Vad motiverar medarbetare i kunskapsföretag?
 • Vilka styrverktyg får störst effekt?
Den framgångsrika snällhetskulturen
 • Hur påverkar snällhet samarbetet på en arbetsplats?
 • Hur kan jag som ledare främja en snällhetskultur?
 • Vilken roll spelar psykologisk trygghet för teamet?
Leda med tydlighet och coachning
 • Vilken roll spelar tydliga värderingar för företagskulturen?
 • Hur ser jag till att varje uppgift har en tydlig ansvarig?
 • Hur kan jag bli en mer coachande ledare?
Mer och bättre återkoppling
 • Kan jag berömma för mycket?
 • Hur ger jag kritik så att den blir konstruktiv?
 • Hur etablerar vi rutiner och metoder för ständig återkoppling?
Från gnäll till förändring
 • Hur kan jag omvandla frustration till förändringskraft?
 • Går det att ha nolltolerans mot gnäll?
 • Hur kan jag främja ständig förändring på arbetsplatsen?