Hållbarhetsstrategi

Att minska sin negativa hållbarhetspåverkan och säkerställa regelefterlevnad är en hygienfaktor. En bra hållbarhetsstrategi hjälper er att förebygga risker, stärka varumärket och skapa nya affärsmöjligheter.

Ny lagstiftning kräver snart att många företag gör såväl en dubbel väsentlighetsanalys som due diligence kring miljö och mänskliga rättigheter i hela värdekedjan. Vi ger dig effektiva verktyg för att ta fram en hållbarhetsstrategi som inte bara hanterar risker, utan också stärker varumärket och skapar nya affärsmöjligheter.

Denna heldagskurs vänder sig till dig som är styrelseledamot, vd eller hållbarhetschef samt till dig som på annat sätt arbetar med hållbarhet eller strategi. Optimalt är att ni deltar två personer från företaget. I kursen ingår individuell rådgivning med en av Westanders konsulter. Rådgivningen sker digitalt en vecka efter kurstillfället.

Kursens innehåll:

Introduktion
 • Vad är en hållbarhetsstrategi?
 • På vilket sätt bidrar strategin till affärsnytta?
 • Vad innebär hållbar utveckling i praktiken?
Att ta fram en hållbarhetsstrategi
 • Hur identifierar vi väsentliga frågor och mål?
 • Vilka är våra viktigaste intressenter och hur kommunicerar vi med dem?
 • Vilka är strategins viktigaste beståndsdelar?
Strategiska vägval
 • Vad är syftet med att ta fram en strategi?
 • Hur sätter vi våra hållbarhetsmål?
 • Hur prioriterar vi vid målkonflikter?
Integrera strategin i organisationen
 • Hur engagerar vi hela organisationen i hållbarhetsarbetet?
 • Hur skapar vi både systematik och dynamik?
 • Vad skapar framgång på riktigt?
Från strategi till handling och uppföljning
 • Hur anpassar vi strategin till händelser i omvärlden?
 • Hur ofta ska vi uppdatera vår hållbarhetsstrategi?
 • Hur använder vi strategin för affärsutveckling?