Kommunicera forskning

När du som forskare deltar aktivt i media kommer din kunskap fler till nytta, samtidigt blir du mer relevant för forskningsfinansiärer. Vi ger dig som forskare verktyg att nå ut och stärka din expertroll.

Forskningsbaserad kunskap får inte den spridning den förtjänar. Forskare som deltar aktivt i samhällsdebatten bidrar till bättre beslut bland politiker och allmänhet. Vi ger dig konkreta tips om hur du kan sprida dina resultat och nå ut med forskningen på ett effektivt sätt.

Denna heldagskurs vänder sig främst till forskare som vill lära sig att formulera budskap och nå ut med sin forskning. Samtidigt ger kursen en förståelse för hur redaktionella och sociala medier fungerar. Utbildningen skräddarsys efter deltagarnas behov och teori varvas med många praktiska övningar.

Kursens innehåll:

Forskarens roll i samhällsdebatten
 • Hur kan forskaren ta en aktiv roll i samhällsdebatten?
 • Vad driver medierna och hur fungerar nyhetslogiken?
 • Hur blir jag expert i media?
Budskapsskola
 • Vad är ett budskap och varför är det värdefullt?
 • Vad är skillnaden mellan en nyhet och ett budskap?
 • Hur formulerar jag ett kärnfullt huvudbudskap om min forskning?
Intervjun och mötet med journalisten
 • Hur förbereder jag mig på bästa sätt?
 • Hur får jag fram mitt budskap?
 • Hur ser jag till att resultatet blir korrekt?
Kommunikationsplanen
 • Vad ska planen innehålla?
 • Hur blir den praktiskt användbar?
 • Hur väljer jag rätt aktiviteter?
Debatt och kritik i sociala medier
 • Vilka styrkor har de olika kanalerna?
 • Hur maximerar jag potentialen?
 • Hur hanterar jag kritik och påhopp?