Kriskommunikation

När ni utsätts för negativ uppmärksamhet i media är det extra viktigt med empati, öppenhet och ansvarstagande. Ni bedöms inte bara utifrån den kris som inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur ni hanterar krisen.

Den som förstår mediernas drivkrafter och arbetssätt gör bättre bedömningar och fattar klokare beslut i en kris. Genom att tidigt ta initiativet kan ni påverka utvecklingen under en kris, i stället för att överlåta åt andra att sätta agendan. Att lägga locket på och hoppas att krisen blåser över fungerar sällan särskilt bra.

Denna heldagskurs ger dig effektiva verktyg för akut krishantering och insikter för att förebygga mediekriser. Optimalt är att ni deltar två personer från företaget eller organisationen. I avgiften ingår individuell rådgivning per telefon efter kursen med en av Westanders kriskonsulter.

Kursens innehåll

Vad är en kris?
 • Hur kan vi avgöra om det är kris eller inte?
 • Vilka värden står på spel i en kris?
 • Vad riskerar att glömmas bort i hanteringen?
Medierna och krisen
 • Vad driver mediernas granskning?
 • Hur arbetar medierna i en kris?
 • Vad blir en nyhet?
Ta initiativet
 • Varför är det farligt att vara passiv?
 • Hur kan vi förekomma i stället för att förekommas?
 • Hur agerar vi på sociala medier i en kris?
Den kritiska intervjun
 • Hur förbereder jag en talesperson för svåra intervjuer?
 • Hur tar vi fram ett fungerande krisbudskap?
 • Hur kan vi påverka intervjun?
Förebygg krisen
 • Vad bör en kriskommunikationsplan innehålla?
 • Hur bygger vi en företagskultur som tål kritisk granskning?
 • Vilka förtroenderisker finns hos oss?