Digital strategi

Med en genomtänkt digital strategi kan ni skapa fokus och uthållighet i er kommunikation. Bra digital kommunikation stärker varumärket och bygger relationer med viktiga målgrupper.

På denna grundkurs går vi igenom hur du tar fram en digital strategi som utgår från era affärs- och verksamhetsmål. Du lär dig att formulera syfte och mätbara mål, ringa in relevanta målgrupper, prioritera bland kanaler och ta fram innehållskoncept. Kursen behandlar även trender och tips på hur du kan öka ert genomslag.

Denna grundläggande heldagskurs vänder sig till dig som arbetar med kommunikation, marknadsföring eller opinionsbildning och vill ha inspiration, handfasta råd och tips på hur du kan arbeta mer strategiskt med digital kommunikation. I kursen ingår individuell rådgivning med en av Westanders konsulter. Rådgivningen sker över Teams eller per telefon en vecka efter kurstillfället.

Kursens innehåll

Introduktion
 • Vilka är de senaste trenderna inom digital kommunikation?
 • Hur kopplar jag övrig kommunikation till den digitala?
 • Hur förankrar jag strategin i organisationen?
Strategi för digitala kanaler
 • Vad är det viktigaste för att skapa en bra strategi?
 • Hur kommer jag igång?
 • Hur formulerar jag syfte och mål?
Målgrupper
 • Hur prioriterar jag målgrupper?
 • Hur tar jag fram en persona?
 • Hur målgruppsanpassar jag vårt innehåll?
Kanalstrategier
 • Vilka kanaler ska vi satsa på?
 • Hur formulerar jag en kanalstrategi?
 • Hur mäter jag effekten?
Skapa engagerande innehåll
 • Hur skapar jag engagerande innehåll?
 • Hur planerar jag vårt innehåll?
 • Hur ökar jag genomslaget?