Lobbying

En framgångsrik lobbyist tar eget ansvar, ger konkreta förslag på lösningar och söker samarbete med de politiska beslutsfattarna. Nyckeln är att agera lösningsleverantör snarare än kravmaskin.

Lobbying handlar om att påverka politiska beslut genom dialog med beslutsfattare och via bredare opinionsbildning. Allt fler företag ser möjligheten att förbättra förutsättningarna för den egna verksamheten genom politisk påverkan och samtidigt bidra till en positiv samhällsutveckling.

Denna heldagskurs vänder sig till dig som har viss erfarenhet av opinionsbildning, samhällskontakter eller public affairs och vill bli ännu bättre på lobbying. I kursen ingår individuell rådgivning med en av Westanders konsulter. Rådgivningen sker per telefon en vecka efter kurstillfället.

Kursens innehåll

Introduktion
 • Vilka är de politiska beslutsfattarna?
 • Vad går att påverka genom lobbying?
 • Vad utmärker en framgångsrik lobbyist?
Politisk omvärldsanalys
 • Hur kartlägger vi beslutsläget?
 • Hur identifierar vi våra samarbetspartner?
 • Hur får vi koll på viktiga händelser och trender?
Lobbystrategi
 • Hur ringar vi in målgruppen?
 • Hur sätter vi effektmål för arbetet?
 • Hur tar vi fram en konkret och kronologisk handlingsplan?
Budskapsformulering
 • Vilka beståndsdelar har ett bra budskap?
 • Hur formulerar vi budskap som fastnar?
 • Hur anpassar vi budskap efter målgrupp?
De bästa lobbyverktygen
 • Vilka är de bästa lobbymetoderna?
 • Hur får vi beslutsfattarna att agera?
 • Hur utformar vi en påverkansrapport?