Varumärkesstrategi

Man kan likna ett varumärke vid ett knippe associationer. Ett starkt varumärke är välkänt, tydligt och positivt laddat. Det optimala sättet att stärka sitt varumärke är att visa sitt samhällsengagemang.

Varumärkesstrategi är inte så svårt som det kan låta. Enkelt uttryckt handlar det om att analysera varumärkets styrkor och svagheter, ta fram en praktiskt användbar varumärkesplattform och börja förflytta varumärket i den riktning ni vill med en tydlig strategi för både det interna ledarskapet och den externa kommunikationen.

Denna heldagskurs vänder sig till dig som arbetar med strategi, kommunikation eller ledarskap och vill stärka eller förflytta ert varumärke. Optimalt är att ni deltar två personer från företaget eller organisationen. I kursen ingår individuell rådgivning med en av Westanders konsulter. Rådgivningen sker digitalt en vecka efter kurstillfället.

Kursens innehåll:

Introduktion
 • Vad utmärker ett starkt varumärke?
 • Vilka är fördelarna med ett syftesdrivet varumärke?
 • Hur kan varumärkesarbetet bidra till affärsnytta?
Göra en varumärkesanalys
 • Hur tar vi reda på mer om målgruppen?
 • Hur involverar vi medarbetarna i analysen?
 • Hur avgör vi önskad varumärkesförflyttning?
Ta fram en varumärkesplattform
 • Vad ingår i varumärkesplattformen?
 • Hur blir varumärkesplattformen praktiskt användbar?
 • Vem bestämmer över innehållet?
Stärka eller förflytta varumärket
 • Hur använder vi det interna ledarskapet för att stärka varumärket?
 • Hur bygger vi bäst varumärket externt?
 • Hur ser vi till att bli konsekventa och uthålliga?
Utvärdera varumärkesstrategin
 • Hur kan vi mäta varumärkesstyrkan?
 • Hur kan vi ta hjälp med varumärkesmätningar?
 • Vilka fallgropar ska vi undvika?