Öppna kurser

Westanders pr-skola erbjuder handfasta kurser för dig som vill vässa din pr-kompetens. Du får kunskap och inspiration som hjälper dig att gå från ord till handling i pr-arbetet. Lärarna har gedigen erfarenhet från aktuella konsultuppdrag och tidigare roller inom kommunikationsområdet.

Våra öppna kurser genomförs två gånger om året. De ger dig både ny kunskap och möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagare från andra företag och organisationer. Kurserna har minst två lärare och högst tolv deltagare. Vi håller till i Westanders lokaler vid Slussen i Stockholm.

Vi planerar att genomföra Pr-skolans kurser som vanligt under våren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inför varje kurs att genomföra en riskbedömning och vidta riskreducerande åtgärder. Vi kommer bland annat att uppmana personer som har förkylningssymtom att stanna hemma.

Välkommen!

Vill du veta mer?

Johannes Krunegård

Filtrera på: