Länsförsäkringars Forskningsfond

Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar samhällsnära forskning vid universitet, högskolor och forskningsinstitut. Samarbetet syftar till att sprida forskningsbaserad kunskap och stärka Länsförsäkringars varumärke som samhällsaktör.

Referens: 
Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars Forskningsfond
Tel: 072-147 13 10
www.lansforsakringar.se/forskning