10 tips om coachande formuleringar

Coachning handlar om samtal för att stötta någon att nå sina mål. Bra coachning sker på den coachades villkor och utgår från att den coachade själv sitter på många av svaren. Som chef påverkar du ofta mer genom dina frågor än genom råd och instruktioner.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Vad vill du uppnå på lång sikt?

Be medarbetaren att formulera en tydlig vision för sitt arbete på ett, tre eller fem års sikt. Fråga efter vad som engagerar och utforska tillsammans hur det kan användas i arbetet.

2

Hur går det med …?

Visa ofta intresse för uppgifter, projekt och ansvarsområden som medarbetaren har tagit på sig. Nyfikna frågor startar samtal som möjliggör återkoppling och coachning.

3

Vad lärde du dig?

Fråga efter lärdomar från både framgångar och misslyckanden. Fira och gratulera när medarbetaren gjort erfarenheter som kan bidra till ännu bättre insatser framöver.

4

Hur tänker du själv?

Be konsekvent medarbetaren att först själv föreslå en lösning när du blir ombedd att ge ett råd. Den som bara gör som chefen föreslår utvecklas inte.

5

Vilka är fördelarna och fallgroparna?

Efterfråga medarbetarens egen bedömning av för- och nackdelar med olika handlingsalternativ. Ställ gärna tillsammans upp en plus- och minuslista för överskådlighet.

6

Det låter klokt, tycker jag!

Tveka inte att som chef ge uttryck för din egen uppfattning när medarbetaren föreslagit en väg som låter bra. Men var noga med att inte föregå medarbetarens eget resonemang.

7

Jag skulle nog ha …

Som chef bör du inte heller avstå från att berätta när du drar en annan slutsats än medarbetaren. Erfarenheter och klokskap bidrog säkert till att just du blev chef.

8

… men det är du som bestämmer.

Betona att det är medarbetaren själv som bestämmer hur hon eller han ska göra för att nå sina mål. Coachning, tips och råd från chefen förväxlas lätt med beslut och detaljstyrning.

9

Jag förstår att det känns svårt.

Visa empati när en medarbetare berättar om frustration och bekymmer. Att vara lösningsorienterad står inte i motsättning till att visa medkänsla.

10

Förändra, acceptera eller lämna?

Hjälp en frustrerad medarbetare att överväga olika alternativ. Valet står ofta mellan konstruktiva förändringsförsök, helhjärtad acceptans och att lämna en destruktiv situation.