10 tips om att få mer kritik

Kritik är en gåva som hjälper dig att kompetensutvecklas. Men till skillnad från beröm är det svårt att ge kritik och mycket enklare att låta bli. Gör det lätt för dina kollegor att hjälpa dig till ett ständigt lärande.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Förutsätt goda avsikter

Utgå från att en kollegas enda avsikt med kritik är att hjälpa dig. Då kommer du själv att agera mer konstruktivt, även om kritiken inte alltid framförs optimalt.

2

Försök inte förklara

Håll tillbaka impulsen att förklara och försvara ditt agerande. Våra hjärnor är programmerade att känna sig hotade av kritik, men ert samtal vinner på att du inte går i svaromål.

3

Tänk på kroppsspråk

Undvik ett defensivt kroppsspråk, exempelvis att korslägga armarna. Uppmuntra i stället din kollega genom att hålla ögonkontakt, nicka intresserat och luta dig framåt.

4

Lyssna noga

Fokusera på att lyssna för att verkligen förstå kritikerns perspektiv. Fyll inte genast i en tystnad, utan uppmuntra hellre kollegan att fortsätta.

5

Ställ frågor

Om du inte fullt ut begriper kritiken så ställ frågor, för att både förstå bättre och visa kollegan att du vill förstå. Sammanfatta gärna: ”Om jag har uppfattat dig rätt så tycker du att …”

6

Hitta guldkornen

Leta efter utvecklingspotential i ditt agerande, även när du i huvudsak är oenig med kollegans bedömning. Du kan alltid lära dig något nytt genom att ta del av andras tankar och synpunkter.

7

Säg tack

Avsluta samtalet med att tacka för konstruktiv kritik. Berätta för kollegan att du kommer att fundera på saken och att du därefter återkopplar.

8

Följ upp

Återkoppla även när du kommer fram till att du inte håller med om kollegans resonemang: ”Jag har tänkt på det du sa och tycker inte riktigt som du, eftersom …”

9

Be om hjälp

Uppmana gärna kollegan att hjälpa dig, om du tvärtom instämmer i kritiken och vill förändra ditt agerande: ”Säg till mig när jag …”

10

Efterfråga kritik

Bjud själv in till konstruktiv kritik och avdramatisera på det sättet återkoppling kollegor emellan. Fråga rutinmässigt: ”Vad gjorde jag bra och vad hade jag kunnat göra ännu bättre?”