10 tips om att ge beröm

Beröm skapar stolthet, tillit och engagemang på arbetsplatsen. Samarbetet blir mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre. Beröm kan också vara ett effektivt styrinstrument när du vill uppmuntra ett visst agerande.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Slösa med uppskattning

Ge mycket positiv återkoppling till kollegor när de har gjort något bra. En bra tumregel är att ge minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

2

Påminn dig själv

Inför en rutin som påminner dig om att ge beröm, exempelvis en stående punkt på den dagliga att göra-listan. Risken är annars att du tänker positivt om någons agerande men missar att framföra det.

3

Var konkret

Berätta om ett specifikt agerande som du uppskattar hos din kollega och om hur det får dig att känna. Konkret beröm är mer effektivt än allmänt glada tillrop.

4

Var även spontan

Låt inte ambitioner om att ge genomtänkt och konkret beröm stoppa dig från att också vara spontan. Att ofta utbrista i ett ”Åh, vad bra!” kan vara nog så värdefullt.

5

Beröm enskilt

Ta den person du vill berömma åt sidan för att framföra din uppskattning. Det sänder en stark signal om att personens agerande eller prestation betyder mycket för dig.

6

Beröm inför andra

Uttryck din uppskattning över en kollega när också andra är närvarande. Den berörda kollegan kommer att suga åt sig lite extra och andra kollegor kommer att förstå vad som är viktigt för dig.

7

Beröm bakom ryggen

Ös gärna beröm över en icke närvarande kollega inför en annan kollega. Då bidrar du till en kultur där alla medarbetare pratar väl om varandra.

8

Använd alla kanaler

Framför ditt beröm i många olika kanaler: muntligen, via mejl, på möten, i sms eller på en post-it. Olika kanaler har olika fördelar och genom att variera dig kan du stärka budskapet.

9

Överraska någon

Ge beröm vid oväntade tillfällen, i stället för att förutsägbart göra det vid exempelvis en slutleverans. En kärleksförklaring en vanlig tisdag i november värmer ofta mer än ett kort på alla hjärtans dag.

10

Tipsa kollegor

Ställ frågan ”Har du sagt det till henne/honom?” när du hör en kollega prata väl om en annan kollega. Vi kan alla behöva påminnas om att berömma varandra.