10 tips om att ge konstruktiv kritik

Kritik är en gåva som kan hjälpa dina kollegor att kompetensutvecklas. Men det är svårt att framföra kritik, eftersom den kan utlösa försvarsmekanismer. Hitta dina egna metoder för att sänka konfliktnivån och göra det lätt för den andra parten.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Kritisera i enrum

Bidra till en kollegas kompetensutveckling genom att ge kritik i enrum – aldrig inför andra. Konstruktiv kritik är avsedd som en hjälp till kollegan.

2

Framför känsliga saker muntligt

Ha som tumregel att kritik som kan vara känslig alltid ska framföras muntligen. Det gör det möjligt att avdramatisera kritiken genom kroppsspråk, mimik och tonläge.

3

Ge kritik snabbt

Framför om möjligt kritik i nära anslutning till den händelse du reagerat på. Då finns händelsen färskt i minne, samtidigt som situationen avdramatiseras.

4

Förbered dig

Tänk noga igenom hur du kan vara konstruktiv och göra det lätt för din kollega att ta emot återkopplingen. Det hjälper dig att undvika konflikt och i stället skapa ökad tillit.

5

Be om tillåtelse

Inled samtalet med att fråga om du får ge kollegan din återkoppling. Få svarar nej på den frågan och den som har gett sitt tillstånd blir mindre defensiv.

6

Klargör syftet

Berätta att syftet är att hjälpa kollegan att utvecklas och göra ett ännu bättre jobb, eller att det handlar om dina egna behov. Avstå helt om syftet är att tala om vad som är rätt och fel.

7

Var saklig i din kritik

Kritisera aldrig någons personlighet, utan beskriv i stället sakligt och konkret vad kollegan har gjort eller sagt. Utelämna eventuell historik som du inte tidigare tagit upp.

8

Utgå från dig själv

Berätta tydligt om din egen känsla inför kollegans agerande, vad som är viktigt för dig och vilken förändring du önskar. Tala bara för dig själv och undvik orden alla, man, alltid och aldrig.

9

Lyssna utan att argumentera

Sänk konfliktnivån genom att lugnt lyssna på kollegans eventuella invändningar mot din kritik. Att argumentera bygger inte tillit och leder sällan till förändring.

10

Kompetensutveckla dig

Passa på att utveckla din egen kompetens som konstruktiv kritiker: ”Tyckte du att jag gav den här kritiken på ett bra sätt?” Då visar du både egen ödmjukhet och att du litar på kollegans omdöme.