10 tips om balans i livet

Engagerade medarbetare behöver ansvarsfulla och krävande uppgifter för att trivas på jobbet. Samtidigt kan långvarig stress utan återhämtning riskera att sänka prestationen och leda till utmattning. Genom att uppmuntra till balans i livet kan ni kombinera hög kvalitet med att vara en bra arbetsplats.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Tydliggör ansvar och mål

Se till att alla ansvarsförhållanden och målsättningar är tydliga. Konflikter och frustration kring otydliga ansvarsförhållanden är en vanlig orsak till stressrelaterad ohälsa.

2

Möjliggör ersättlighet

Organisera arbetet så att den som är ansvarig har en naturlig ersättare vid frånvaro. Det måste vara möjligt för alla att bli sjuka, vårda sjuka barn och ta ledigt.

3

Motarbeta övertid

Uppmana medarbetare att hålla koll på sin arbetstid och att ta kompledigt när de jobbat mer än heltid. Ta aktivt avstånd från jargong och kultur som uppmuntrar till övertid.

4

Mejla på kontorstid

Se till att mejlande och telefonsamtal bara i undantagsfall sker utanför normala arbetstider. Respektera medarbetarnas fritid och stöd dem i att vänja kunderna vid kontorstider.

5

Uppmuntra till struktur

Inspirera medarbetare att införa effektiva rutiner för att hantera att göra-listor, projekt och ansvarsområden. Ordning och reda minskar oron för att tappa viktiga bollar.

6

Bygg in pauser

Se till att kulturen och rutinerna uppmuntrar till korta pauser under dagen. Intensiva perioder behöver följas av lugnare stunder för att möjliggöra återhämtning.

7

Främja motion

Uppmuntra medarbetare att motionera och röra på sig i vardagen. Konditionsträning som höjer pulsen några gånger i veckan är nästan en mirakelkur mot stressrelaterad ohälsa.

8

Erbjud bollplank

Var ett stöd för medarbetare som har för mycket att göra, exempelvis när det gäller att se över åtaganden. Ifrågasätt ”måsten” och uppmuntra till mer delegering och hårdare prioritering.

9

Ge stöd i svårigheter

Stötta alltid en kollega som går igenom svåra tider på jobbet eller privat. En varm och generös arbetsplats är viktig för att vi ska kunna hantera utmaningar.

10

Var en förebild

Agera föredöme som chef genom att själv hitta former för återhämtning och balans i livet. Då kan du lättare coacha medarbetarna att ta eget ansvar för ett hållbart arbetsliv.