10 tips om distansarbete efter pandemin

Distansarbete kan ge bättre förutsättningar för både ökad produktivitet och balans i livet – även efter pandemin. Samtidigt kan närvaro på kontoret skapa dynamik, spontanitet och samhörighetskänsla.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Öka friheten

Använd digitaliseringen till att ge medarbetare mer makt över var och när de utför sitt arbete. Självstyrning gör det roligare att jobba och lättare att få ihop livspusslet.

2

Tydliggör ansvaret

Se till att varje medarbetare har tydliga ansvar i stället för krav på fysisk närvaro. Självgående medarbetare med starka syften motiveras även när de arbetar hemifrån.

3

Stärk tilliten

Skapa former för daglig kontakt med den som jobbar på distans och betona värdet av att ofta ses på arbetsplatsen. Tillit och samarbete kräver täta informella samtal.

4

Skapa fysiska möten

Ordna fysiska möten och på plats-dagar för att främja spontant samspel och gemenskap. Undvik möten som är både fysiska och digitala, vilket sänker kvaliteten för alla deltagare.

5

Introducera på plats

Uppmuntra till kontorsnärvaro för nyanställda och andra som har särskilda behov av att bygga relationer med kollegor. Det är svårt att lära känna varandra via skärmar.

6

Fortsätt digitaliseringen

Se över hur ni kan använda digitala möten och nya tekniker på fler områden. Ta vara på den positiva erfarenheten av att ha provat nya digitala verktyg på bred front.

7

Utgå från syfte och värderingar

Diskutera distansarbetet utifrån företagets syfte och värderingar – varför ni finns och vad ni brinner för. Då blir det lättare att överväga fördelar och nackdelar.

8

Involvera medarbetarna

Använd både enkäter och enskilda möten för att lyssna på medarbetarnas erfarenheter och önskemål. Genom att be om inspel individuellt får ni en större mångfald av idéer.

9

Sätt mål och utvärdera

Bestäm mätbara mål som ni löpande utvärderar. Fokusera på de värden ni vill främja när det gäller distansarbete, exempelvis självstyrning, gemenskap eller kreativitet.

10

Våga misslyckas

Var inte rädda för att testa nytt, exempelvis att ge medarbetarna mer makt över sin tid. Genom att snabbt utvärdera kan ni lära av misstag och behålla det som är bra.