10 tips om kritiskt tänkande

Vi människor är flockdjur och vill i allmänhet passa in i gemenskapen, men om alla tänker lika blir företagets utveckling lidande. Hur kan företagsledningen motverka grupptänkande och uppmuntra kritiskt tänkande på arbetsplatsen?

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Bejaka förändring

Betona värdet av att ständigt förändra arbetsmetoder, processer och rutiner. Alla medarbetare har ett ansvar för att utveckla verksamheten.

2

Uppmuntra involvering

Inspirera till bred involvering som metod för att skapa ett mångsidigt beslutsunderlag. Be om såväl positiv återkoppling som konstruktiv kritik och egna förslag.

3

Säg nej till nöjdheten

Odla konsekvent attityden att inget är så bra att det inte kan bli lite bättre. Att något har fungerat bra hittills är inte ett argument mot att prova nya idéer.

4

Kritisera ja-sägandet

Ta ofta upp utmaningarna kring grupptänkande och lyft fram riskerna med ett okritiskt ja-sägande. Formulera en norm om att förvänta ifrågasättanden: ”Den avvikande åsikten är en skyldighet, inte en rättighet.”

5

Varna för konsensus

Avråd från ett beslutsfattande som eftersträvar enighet och från ett okritiskt användande av befintliga arbetsmetoder. Lyft fram både risken för felbeslut och utebliven förändringskraft.

6

Uppskatta fritänkaren

Återkoppla positivt till den kollega som agerar motvalls och tänker nytt. Det kan ofta kännas besvärligt att vara den som invänder och framför avvikande uppfattningar.

7

Undvik konflikter

Uppmuntra meningsskiljaktigheter, men undvik genom tydliga ansvar att de leder till konflikter. Acceptera aldrig svepande kritik utan tydlig mottagare eller kritik riktad mot enskilda kollegor bakom ryggen på dem.

8

Fokusera på nya kollegor

Satsa på att inspirera nyanställda och dra nytta av deras utifrånperspektiv. En ny kollega är ofta den mest kompetenta, men minst benägna, personen att utmana grupptänkandet.

9

Värva mångfald

Rekrytera personer med många olika perspektiv och bredd i kunskap, erfarenhet och kompetens. Undvik noga att värva kloner av chefen till ledningsgrupper.

10

Skapa trygghet

Gör en årlig mätning av tilliten medarbetare emellan och använd resultatet för att skapa ökad trygghet på arbetsplatsen. Ju tryggare vi känner oss, desto mer självständiga blir vi.