10 tips om nolltolerans mot gnäll

Gnäll handlar om svepande kritik utan tydlig mottagare och kritik riktad mot enskilda kollegor bakom ryggen på dem. Gnäll äter energi, underminerar ansvarstagande och motverkar förändring.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Frida Blom om du vill ha fler tips.

1

Tillämpa nolltolerans

Reagera alltid när en medarbetare klagar ofokuserat eller kritiserar någon som inte är på plats. Principen om nolltolerans minskar risken att konflikträdsla hindrar dig från att agera.

2

Ta vara på frustration

Ta till vara den utvecklingspotential som finns när medarbetare känner sig frustrerade över något på arbetsplatsen. Se allt missnöje som en möjlighet att utveckla verksamheten.

3

Samtala enskilt

Undvik att ifrågasätta gnället inför andra kollegor. Genom att ta upp frågan i ett enskilt samtal blir det lättare för medarbetaren att reagera konstruktivt.

4

Be om konkretisering

Uppmuntra den som framför svepande kritik mot verksamheten att precisera sig: Vad är problemet? Efterfråga konkreta exempel och en analys av vad problemet beror på.

5

Efterfråga lösningsförslag

Fråga sedan efter konstruktiva förslag till åtgärder: Hur kan problemet lösas? Det behöver inte vara förslag som du instämmer i, men det bör framgå vad nästa konkreta steg är.

6

Uppmuntra eget ansvar

Be slutligen medarbetaren att hjälpa till så att problemet blir löst: Hur kan du bidra? Den som föreslår att något borde ändras bör vara beredd att dra sitt strå till stacken.

7

Begär direkt återkoppling

Acceptera aldrig kritik mot en kollega som inte är i rummet, inte heller i samtal med dig som chef. Insistera på att budskapet framförs direkt till den berörda, så att kollegan ges chansen att utveckla sig.

8

Erbjud coachning

Hjälp den medarbetare som tvekar att framföra kritik genom att tipsa om metoder som gör kritiken lätt att ta emot. Understryk också vikten av att kollegor ofta berömmer varandra.

9

Stoppa andrahandsuppgifter

Acceptera inte att någon för vidare kritik som den säger sig ha hört från andra kollegor. Som chef bör du heller aldrig ta rollen som ombud för kritik från en kollega till en annan.

10

Följ upp ansvarstagande

Återkom till medarbetaren efter någon dag och fråga hur det har gått. Fortsätt att påminna ända tills kritiken eller lösningsförslaget har framförts till den som det berör.