10 tips om snällhetskulturen

Snällhet är ett aktivt val av förhållningssätt och tydligt handlingsorienterat. Det handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla utan om att vilja andra väl. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

1

Säg hej till alla

Hälsa på dina kollegor när ni träffas första gången under dagen. När alla pratar med varandra ökar tilliten, samhörigheten och kunskapen om kollegornas kompetens.

2

Visa ditt engagemang

Visa ditt personliga engagemang när du har en diskussion eller ett möte med en kollega. Entusiasm smittar och ditt bidrag kan ge kollegan kraft att genomföra sin idé.

3

Ge mycket beröm

Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

4

Kritisera i enrum

Bidra till en kollegas kompetensutveckling genom att ge kritik i enrum – aldrig inför andra. Konstruktiv kritik är avsedd som en hjälp till kollegan och förebygger konflikter.

5

Be om återkoppling

Be kollegorna om återkoppling på dina egna arbetsinsatser och fråga vad som konkret kan göras bättre till nästa gång. På en lärande arbetsplats pratar man med och inte om varandra.

6

Våga göra fel

Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när kollegor vågar vara öppna.

7

Förvänta dig mycket

Visa att du har högt ställda förväntningar på kollegorna genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

8

Föreslå konkreta lösningar

Hjälp dina kollegor genom att komma med konkreta och genomtänkta lösningsförslag på deras specifika problem. Ett genuint hjälpsamt utifrånperspektiv skapar förtroende.

9

Fråga ”Hur kan jag hjälpa dig?”

Ligg steget före de kollegor som har särskilt mycket att göra och erbjud dig att hjälpa till. Framgång bygger på gemensamt arbete, snarare än på att ensam är stark.

10

Överträffa förväntningar

Ta lite mer ansvar än du blivit ombedd att göra när du hjälper dina kollegor. Ditt ansvarstagande gör kollegornas liv enklare och chansen är stor att du får god hjälp tillbaka.