10 tips om värdegrunden

En värdegrund består ofta av tre till fem ord som beskriver företagets mest grundläggande och tidlösa värderingar. Syftet är att vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Men om värdegrunden inte används riskerar orden i stället att uppfattas som floskler.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Frida Blom om du vill ha fler tips.

1

Ta fram en rekryteringsbroschyr

Höj kvaliteten vid rekryteringar genom att ta fram en broschyr som bygger på värdegrunden och beskriver företagskulturen. Alla anställda kan se värdet av att rekrytera rätt personer.

2

Efterlys fler värdeord

Involvera medarbetarna tidigt genom att efterlysa fler värdeord som beskriver företagskulturen. Delaktighet är viktigt för att få ett mångsidigt och bra beslutsunderlag.

3

Gör urvalet i ledningsgruppen

Se till att det är ledningsgruppen som gör urvalet av värdeord. Välj värdeord som dels är viktiga för företaget, dels redan omfattas av många framgångsrika medarbetare.

4

Utveckla värdeorden

Undvik floskelfällan och låt medarbetarna beskriva varför de enskilda värdeorden är viktiga för företagets framgång. Ge konkreta exempel på vad orden innebär i praktiken.

5

Besluta i ledningsgruppen

Säkerställ att ledningsgruppen beslutar om texten ner till minsta kommatecken. Betona att texten är ett viktigt styrinstrument och eftersträva tydlighet.

6

Be om förbättringsförslag

Uppmuntra alla anställda att löpande bidra med konkreta förbättringsförslag. Dialogen med medarbetarna är viktig för att höja kvaliteten på texten och skapa tydlighet.

7

Använd i all rekrytering

Säkerställ att alla jobbsökare förstår innebörden av värdegrunden. Välj bort även mycket kompetenta personer med värderingar som inte är förenliga med företagskulturen.

8

Samordna styrinstrument

Se till att skapa överensstämmelse mellan värdegrunden och samtliga företagets styrinstrument, exempelvis lönekriterier, medarbetarenkäter och strukturer för utvecklingssamtal.

9

Skapa rutiner för bevarande

Etablera rutiner för att levandegöra och bevara företagets värdegrund, exempelvis årliga uppdateringar av värdegrunden och regelbundet återkommande diskussioner i enhetsmöten.

10

Förändra, förnya och förbättra

Använd stoltheten över en stabil värdegrund som ett förändringsverktyg. Ju tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.