Om kakor

Vi använder kakor (cookies) på westander.se. Som besökare ska du, enligt lagen om elektronisk kommunikation, informeras att webbplatsen innehåller cookies, för vilket ändamål samt samtycka till att de används.

Du bestämmer själv vilka kakor vi får sätta och dina inställningar avgör vilken information som kan överföras till andra tjänster.

Vår användning av cookies

Google analytics

westander.se använder Google Analytics (GA4) som hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen, och därigenom kunna förbättra innehåll, navigation och struktur. Analysverktyget använder förstapartskakor. Om du inte ger ditt samtycke till att sätta analytiska kakor kommer ingen data skickas till Google Analytics och inga kakor kommer att sättas för detta.

Upsales

Upsales är en analystjänst som identifierar IP-adressen för enheter som besöker westander.se. Upsales identifierar namnen på företagen som besöker en specifik webbplats.

Cookiemeddelande

Vi använder dessutom kakor för att vi ska veta att du har accepterat vår användning av kakor i vårt kakmeddelande.

Översikt av kakor på westander.se

Kaka: _ga
Sparas i 24 månader

Kaka: _ga_*
Sparas i 12 månader

Kaka: _upsales_uniqueID_session
Sparas i 2 timmar

Kaka: _upsales_uniqueID_tracker
Sparas i 24 månader Kaka: cookie_westander

Dina inställningar för cookies
Du kan ändra dina inställningar för cookies genom att klicka här.