Om Westander

Om Westander

Westander hjälper företag och organisationer att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 6 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 45 miljoner 2020. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Vi är cirka 40 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, ledarskap, företagande och marknadsföring.

Läs mer om oss som jobbar på Westander »

Så här började det

Patrik och Henrik Westander

Så här började det

Westander föddes ur en idé om att förena samhällsengagemang och företagande.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör.

Bröderna var på många sätt väldigt olika, men de hade en gemensam idé om att hjälpa företag och organisationer att göra sina röster hörda i samhällsdebatten.

Än i dag tror vi att bra pr bygger broar mellan olika samhällsintressen och skapar tillit mellan människor.

Läs mer om ett inställt föredrag >>

Westanders mission

Westanders mission

Pr handlar om att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme.

Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor.

Bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta.

Läs om våra självpåtagna öppenhetskrav »

Varför Westander?

Varför Westander?

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

Engagemang. Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt personliga engagemang höjer kvaliteten och garanterar nyttan för uppdragsgivaren.

Öppenhet. Vi respekterar och värnar om den öppna demokratiska processen. Alla våra pågående lobbyuppdrag och långsiktiga samarbeten redovisas på vår hemsida.

Effektivitet. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bygga sin egen pr-kompetens. Det är normalt mer kostnadseffektivt att uppdragsgivarna själva både gör rutinarbeten och kommunicerar externt.

Handling. Vi lotsar uppdragsgivarna från strategi till handling. Våra konkreta handlingsplaner omfattar såväl strategi som aktiviteter, oftast enligt modellen ”vem gör vad och när?”.

Läs om 10 skäl att jobba på Westander >>

Finansiell information

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag. Större delen av byråintäkten kommer från cirka 30 löpande pr-samarbeten som vardera omfattar runt en miljon kronor per år.

Vill du veta mer?

Patrik Westander

Pr-tips från Westander

Anmäl dig för att få pr-tips, kursinformation från Pr-skolan och inbjudningar till Frukostklubben. Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.
Vill du veta mer?

Jenni Ginström