Om Westander

Om Westander

Westander hjälper företag och organisationer att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 55 miljoner 2021. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.

Vi är cirka 40 anställda med olika bakgrund, främst från områden som politik, journalistik, ledarskap, företagande och marknadsföring.

Läs mer om oss som jobbar på Westander »

Så här började det

Patrik och Henrik Westander

Så här började det

Westander föddes ur en idé om att förena samhällsengagemang och företagande.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör.

Bröderna var på många sätt väldigt olika, men de hade en gemensam idé om att hjälpa samhällsengagerade företag att delta i debatten.

Än i dag tror vi att bra pr bygger broar och skapar tillit mellan människor.

Läs mer om ett inställt föredrag >>

Westanders mission

Westanders mission

Pr handlar om att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme.

Westander vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor.

Bra pr bygger på ansvarstagande, skapar förtroende och bidrar till samhällsnytta.

Läs om våra självpåtagna öppenhetskrav »

Varför Westander?

Varför Westander?

Vi brukar framhålla fyra skäl att välja just Westander som pr-partner:

Engagemang. Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt personliga samhällsengagemang ökar nyttan för uppdragsgivaren.

Öppenhet. Vi vill bidra till den öppna demokratiska processen. Vi gör pr-verktygen tillgängliga för fler och motverkar lobbying med dolda kunder.

Proaktivitet. Vi hjälper våra uppdragsgivare genom att ligga steget före med konkreta förslag. I ett samarbete bidrar vi med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Kvalitet. Vi konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Våra konsulter har flerårig praktisk erfarenhet och djup specialistkompetens.

Läs om 10 skäl att jobba på Westander >>

Finansiell information

Westander har varje år sedan starten varit ett lönsamt företag. Större delen av byråintäkten kommer från cirka 30 löpande pr-samarbeten som vardera omfattar runt en miljon kronor per år.

Vill du veta mer?

Patrik Westander

Pr-tips från Westander

Anmäl dig för att få pr-tips, kursinformation från Pr-skolan och inbjudningar till Frukostklubben. Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

Vill du veta mer?

Anna Norman