Öppenhetskrav

Konsulter med uppdragsgivare

Öppenhetskrav

Lobbying är en viktig del av demokratin. Som pr- och lobbykonsulter kan vi bidra till demokratin genom att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Samtidigt kan vi riskera att underminera demokratin om vi accepterar lobbying med dold uppdragsgivare.

I dag kan företag och organisationer anlita pr- och lobbykonsulter som levererar deras budskap utan att ange vem som har betalat och därmed är den egentliga avsändaren. Den typen av lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda både opinioner och politiker.

Pr-byråer som jobbar med lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut, har därför ett särskilt ansvar för att respektera och värna om den öppna demokratiska processen. På Westander tillämpar vi självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare. Vi följer tre tydliga och konkreta regler:

1. Berätta vem kunden är
Vi berättar alltid vem som är uppdragsgivare när vi tar kontakt för att påverka en tredje part, till exempel en journalist eller en beslutsfattare.

2. Öppna upp för granskning
Vi redovisar alla våra pågående lobbyuppdrag på vår hemsida, för att möjliggöra insyn och medial granskning.

3. Säg nej till trollkampanjer
Vi medverkar inte till trollkampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier.

Samtidigt som öppenhetskraven motverkar lobbying med dold uppdragsgivare är det viktigt att de värnar om rätten att fritt bilda opinion, ta politikerkontakter och påverka politiska beslut. Därför berättar vi inte för utomstående om exempelvis enskilda aktiviteter i en specifik lobbykampanj.

Våra självpåtagna öppenhetskrav går precis så långt i balansen mellan öppenhet och integritet som vi bedömer att en branschgemensam självreglering borde gå. Pr-branschens etiska regelverk går inte lika långt och vi känner inte till någon enskild pr-byrå som går längre i sin öppenhet än Westander.

Vi skulle gärna se att riksdagen inför en frivillig uppförandekod för pr- och lobbykonsulter för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare. Vi är övertygade om att det skulle räcka med frivillighet, om initiativet kom från riksdagen.

Läs om vår sekretess »