Så här började det

Patrik och Henrik Westander

Så här började det

Westander föddes ur en idé om att förena samhällsengagemang och företagande.

Pr-byrån grundades år 2000 av två bröder, Henrik och Patrik Westander, den ena fredsaktivist och den andra oljebolagsdirektör.

Bröderna var på många sätt väldigt olika, men de hade en gemensam idé om att hjälpa företag och organisationer att göra sina röster hörda i samhällsdebatten.

Än i dag tror vi att bra pr bygger broar mellan olika samhällsintressen och skapar tillit mellan människor.

Läs mer om ett inställt föredrag >>