Affärsmodell

En affärsmodell beskriver hur företaget skapar värde. Westanders affärsmodell kan illustreras som ett svänghjul, ett koncept från Jim Collins managementklassiker Good to great, där varje del av affärsmodellen hämtar kraft från framgång i föregående steg.1. Rekrytera samhällsengagerade personer
Vi anställer samhällsengagerade personer, tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med och vill vara pr-branschens bästa arbetsplats. Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling.

2. Bygg en lönsam snällhetskultur
Vi sätter snällhet och ersättlighet i system, med en företagskultur präglad av frihet och ansvar. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

3. Utveckla kvalificerade rådgivare
Vi får samhällsengagerade högpresterare att växa till kvalificerade rådgivare i pr-marknadens övre kvalitetssegment. En platt organisation byggd på enhetligt timpris och totalt kundansvar ger maximal flexibilitet och effektiv kompetensöverföring.

4. Hjälp samhällsengagerade företag
Vi uppmuntrar samhällsengagerade företag att delta i samhällsdebatten. Ett företag som deltar i debatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare.

5. Utveckla tankeledarskap
Vi får samhällsengagerade företag att höja ambitionsnivån ytterligare och bli tankeledare. Ett tankeledarskap handlar om att driva branschens utveckling, vara den efterfrågade experten och stärka företagets varumärke på ett specifikt område.

6. Bidra till samhällsnytta
Vi bidrar till ökat samhällsengagemang och samhällsnytta genom våra samarbeten. Ett företag kan med sin expertis bidra med mer information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag. Samhällsengagerade människor tänker mer långsiktigt, får ökad kunskap och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.

Patrik Westander, 2022-04-26