Chefspolicy

Vi vill att alla konsulter ska vara chefer. Westander är en dålig arbetsplats för dig som föredrar att bli arbetsledd.

Westander anställer enbart konsulter som snabbt kan ta ett totalt kundansvar, själva utse sina arbetsgrupper och vara första linjens chefer. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

Vår chefspolicy ska främja viktiga motivationsfaktorer som självstyrning, kompetens och samhörighet. Hos oss är du första linjens chef i samma ögonblick som du får ditt första kundansvar. Därmed har du arbetsgivarens mandat att leda och fördela arbetet.

Westander vill vara en maximalt flexibel organisation med ett minimum av toppstyrning. Vår platta organisation, byggd runt det totala kundansvaret, ställer höga krav på tydliga ansvarsförhållanden. Inom varje ansvarsområde i företaget finns alltid bara en beslutsfattare.

Vi tror att tydliga ansvarsförhållanden skapar goda förutsättningar för prestigelöst samarbete mellan motiverade medarbetare. Otydliga ansvarsförhållanden leder däremot till osäkerhet, stress och konflikter.

Så här ser de tre chefsnivåerna ut på Westander:

1. Kundansvarig

 • Leder och fördelar det dagliga arbetet
 • Är ensam ansvarig för alla beslut som rör samarbetet
 • Hittar sina egna uppdrag och utser själv sina arbetsgrupper
 • Delegerar för kvalitet, delaktighet och kompetensutveckling
 • Eftersträvar att göra sig själv ersättlig i samarbetet
 • Använder bästa tillgängliga kompetens
 • Informerar vd om kunden framför kritik

2. Affärsområdeschef

 • Är i första hand en framgångsrik kundansvarig konsult
 • Utvecklar och expanderar ett lönsamt affärsområde
 • Jobbar med rekrytering, lönesättning och utvecklingssamtal
 • Genomför månatliga uppföljningssamtal under provanställningen
 • Är tillgänglig för coachning

3. Vd

 • Skapar tydliga ansvarsförhållanden
 • Utser kundansvariga och affärsområdeschefer
 • Beslutar om enhetsrotation två gånger om året
 • Befordrar till seniorkonsult, säger upp och avskedar
 • Har vetorätt gällande nya uppdrag

Vår företagskultur ska präglas av frihet och ansvar. Alla roller i företaget ska innebära precis så mycket frihet att den anställdas prioriteringsförmåga både tas till vara och utmanas.

Det totala kundansvaret är heligt på Westander. En kundansvarig konsult kan exempelvis utse sin affärsområdeschef som biträdande i arbetsgruppen och arbetsleder då sin lönesättande chef i det enskilda samarbetet.

Vd och affärsområdeschef går aldrig in och detaljstyr en konsults individuella kundansvar.

Patrik Westander, 2022-12-19