Kärnverksamhet

Westanders kärnverksamhet finns i skärningspunkten mellan det vi brinner för, det vi kan vara bäst på och det som kan skapa god lönsamhet: Kvalificerad rådgivning och ökat samhällsengagemang.

Vårt val av kärnverksamhet kan illustreras med hjälp av tre frågor i ett Venndiagram, inspirerat av Jim Collins managementklassiker Good to great. Ett av bokens främsta budskap är att långsiktigt framgångsrika företag fokuserar på en sak och gör den riktigt bra.

Vi är en kvalitetsbyrå med stark företagskultur och stabil tillväxt. Westander kommer inte att genomföra några uppköp och vill inte rekrytera snabbare än att vi kan växa med ökad kvalitet. Det är viktigt för oss att fokusera våra resurser där de gör störst skillnad.

Westander vill samtidigt vara en maximalt flexibel organisation med ett minimum av toppstyrning. Inom ramen för vårt grundläggande strategival som kvalitetsbyrå med ett enhetligt timpris har företagsledningen därför gjort ett brett val av verksamhetsinriktning, som helt utgår från medarbetarnas samhällsengagemang.

1. Vad brinner vi för?
Våra medarbetare brinner för att skapa samhällsnytta. Westander är en mötesplats för samhällsengagerade. Vår vision är ett samhälle där en konstruktiv debatt bygger broar och skapar tillit mellan människor.

2. Vad kan vi vara bäst på?
Vi kan vara bättre än någon annan på att ta till vara och främja samhällsengagemang. Westander hjälper företag att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, ofta med målet att stärka varumärket, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vår främsta målgrupp är stora företag som vill skapa affärs- och samhällsnytta genom att bli tankeledare.

3. Vad kan skapa god lönsamhet?
Vår inriktning som kvalificerad rådgivare med fokus på hög byråintäkt per anställd gör oss attraktiva både som pr-partner och som arbetsplats. Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. I täta och prestigelösa samarbeten stärker vi uppdragsgivarnas kommunikation med fokus, uthållighet och utifrånperspektiv.

Inom ramarna för kärnverksamheten uppmuntrar vi våra konsulter att själva utveckla sina arbetsmetoder och företagets nya tjänster utifrån egen kompetens och eget engagemang. Westander ska vara en arbetsplats där driftiga och innovativa medarbetare känner stor frihet att själva testa nytt och experimentera sig fram.

Patrik Westander, 2022-10-26