Kundpolicy

På Westander tar vi bara uppdrag som vi själva sympatiserar med. Vårt personliga engagemang skapar förtroende och goda förutsättningar för prestigelösa samarbeten. Uppdragsgivarna känner ofta att vi har valt dem lika mycket som de har valt oss.

Vad betyder det i praktiken att ha en kundpolicy baserad på eget engagemang? Vilka kunder tackar vi nej till, hur ser processen ut och vem bestämmer? Här är svaren på några vanliga frågor från jobbsökare och journalister.

1. Hur får Westander nya kunder?
Vi har ett starkt varumärke och får löpande en del förfrågningar, men de flesta nya kunder kommer genom medarbetarnas eget säljarbete. Vi ser företaget som en stabil plattform för samhällsengagerade personer som själva vill åstadkomma något med sina arbetsinsatser.

2. Vilka säljförväntningar finns på medarbetarna?
Som konsult på Westander uppmuntras du att tänka långsiktigt kring dina möjliga drömkunder. Du förväntas nätverka, söka upp möjliga uppdrag och utveckla nya samarbeten inom områden som engagerar dig.

3. Vilka kunder har Westander tackat nej till?
Vi redovisar inte vilka förfrågningar vi har tackat nej till. Man ska kunna vända sig till Westander i förtroende för att diskutera ett möjligt samarbete. Alla anställda har skrivit på en sekretessförbindelse.

4. Hur vanligt är det att Westander tackar nej?
Det är inte särskilt vanligt att vi tackar nej till förfrågningar. Sannolikt är det så att vår affärsmodell och öppenhet avstyr en del etiskt tveksamma förfrågningar. Affärsmodellen bygger på att vi ska bidra till samhällsnytta.

5. Hur påverkas företagets ekonomi av att tacka nej till uppdrag?
Vi är övertygade om att det är långsiktigt lönsamt att bara ta uppdrag som vi själva sympatiserar med. Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi rekryterar samhällsengagerade personer och vill vara pr-branschens bästa arbetsplats.

6. Vilken typ av uppdrag tackar Westander nej till?
Det vanligaste skälet till att tacka nej är en möjlig intressekonflikt. Westander har som grundläggande princip att inte arbeta med konkurrerande uppdrag och motstridiga intressen. Eventuella beslut om avsteg fattas efter samråd med de berörda uppdragsgivarna.

Kunder inom exempelvis spel, alkohol och tobak är osannolika för oss. Inom särskilt miljöbelastande sektorer undviker vi samarbeten med uppdragsgivare som inte tar ett aktivt miljöansvar. Vi följer Westanders miljöpolicy.

När det gäller uppdrag som innehåller politisk påverkan måste kunden acceptera Westanders självpåtagna öppenhetskrav. Det är viktigt för oss att motverka en lobbying med dolda kunder som kan vilseleda både allmänheten och politikerna.

Dessutom är det viktigt för oss att värna företagets partipolitiska oberoende. Därför kan vi inte hjälpa ett enskilt politiskt parti att maximera antalet röster i allmänna val. Detta är i enlighet med Westanders policy för politiska uppdrag.

Slutligen har vi flera gånger de senaste åren tackat nej till förfrågningar från företag med kinesiska eller ryska ägare.

7. Hur ser processen ut?
Som ansvarig konsult informerar du alla kollegor om ett möjligt nytt uppdrag – innan du lämnar en offert. Helst tar du fram ett konkret förslag på hur samarbetet skulle kunna presenteras bland uppdragen på vår hemsida.

Även som nyanställd uppmuntras du av tilltänkta kundansvariga att lämna eventuella synpunkter på samtliga möjliga nya uppdrag. Och du förväntas tacka nej till att arbeta i ett uppdrag som du inte själv sympatiserar med.

Vid eventuella meningsskiljaktigheteter beslutar vd om vi ska ta uppdraget eller inte. Westanders vd är ensam i företaget om att ha vetorätt gällande nya uppdrag.

8. Hur avgör Westander vad som är positiv samhällsutveckling?
Vi tycker att företagsledningens roll är att sätta ramarna och i så hög grad som möjligt uppmuntra konsulternas eget samhällsengagemang. Westander vill ha partipolitisk mångfald bland medarbetarna och eftersträvar därmed också olika politiska perspektiv på vad som är en positiv samhällsutveckling.

Westander vill vara en mötesplats för samhällsengagerade. Vi har gjort ett brett val av kärnverksamhet – kvalificerad rådgivning och ökat samhällsengagemang – som helt utgår från medarbetarnas personliga samhällsengagemang.

9. Hur följer Westander upp sitt bidrag till samhällsnytta?
Westander skapar fokus på samhällsnyttan i uppdragen genom att årligen mäta både medarbetarnas och kundernas subjektiva uppskattningar.

Vi har 14 år i rad, senast i juni 2022, ställt den här frågan i vår årliga medarbetarundersökning: ”I vilken grad upplever du att din egen arbetsinsats/arbetsuppgifter bidrar till en positiv samhällsutveckling?” Medarbetarbetyget blev senast 8,7 på en tiogradig skala.

I Westanders kundundersökning 2022 besvarades den här frågan av 64 kundkontakter: ”I vilken grad tycker du att ert samarbete med Westander bidrar till att skapa samhällsnytta?” Kundbetyget blev 9,4 på en tiogradig skala.

10. Har Westanders syn på eget engagemang förändrats över tid?
Nej, engagemanget har sedan starten varit vårt viktigaste kärnvärde. Westander föddes ur en idé om att förena samhällsengagemang och företagande. Vi bygger fortfarande hela vår verksamhet på konsulternas engagemang i olika samhällsfrågor.

11. Varför är det personliga engagemanget så viktigt?
Det ska vara roligt att gå till jobbet på morgonen. Vi söker uppdrag som i någon mening bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi tror dessutom att du gör ett bättre jobb om du arbetar med frågor som du själv sympatiserar med.

Patrik Westander, 2023-01-26