Miljöpolicy

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Ledorden för vårt miljöengagemang är fossilfritt och cirkulärt.

Vårt dagliga arbete präglas av miljömedvetenhet i såväl stort som smått och vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete. Vi genomför självklart vårt arbete i enlighet med gällande författningar och andra krav, med ambitionen att på alla relevanta miljöområden klart överträffa vad lagen kräver av oss.

Sveriges riksdag har antagit 16 miljömål med syfte att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar och där våra miljöproblem är lösta inom en generation. Vi på Westander stödjer det svenska miljömålssystemet samt FN:s globala hållbarhetsmål. I vårt eget miljöarbete prioriterar vi miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö”.

Westanders miljöpolicy innebär konkret följande:

Samarbeten
Westander söker aktivt uppdrag med en positiv inverkan på miljön. Många av våra uppdrag har som direkt syfte att påverka utvecklingen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Inom särskilt miljöbelastande sektorer undviker vi samarbeten med leverantörer och potentiella uppdragsgivare som inte tar ett aktivt miljöansvar. I alla relevanta uppdrag strävar vi efter att bidra till att minimera våra kunders miljö- och klimatpåverkan.

Klimatkompensation
Westanders verksamhet ger upphov till utsläpp av växthusgaser genom exempelvis tjänsteresor, energianvändning och pappersanvändning. Vi arbetar för att minska våra utsläpp så långt det går och investerar därutöver i åtgärder som tar bort koldioxid ur atmosfären, exempelvis genom biokol eller direktinfångning från luften.

Transporter och resor
Westander eftersträvar att välja de mest klimateffektiva transportsätten. Vi möjliggör distansarbete och resfria möten, exempelvis genom att använda videokonferenser. Vi väljer kollektivtrafik och cykel framför taxi och bil. När taxi anlitas väljer vi i första hand bolag med stor andel miljöbilar, som drivs med biogas, etanol eller el. Vi är även med i taxisamarbetet Nollzon som syftar till att skapa ett efterfrågetryck för elbilstaxi. Vi undviker i möjligaste mån flygresor. I de fall då bud anlitas, väljer vi i första hand företag som enbart använder cykelbud och miljöbilar.

Energianvändning
Westander eftersträvar en låg energianvändning, bland annat genom att skrivare har automatisk avstängning samt att kontorets datorer, datorskärmar, belysning och klimatanläggning stängs av utanför kontorstid. Vid inköp av vitvaror, apparater och teknikutrustning väljer vi de mest energieffektiva alternativen.

Mat
Westander vill bidra till en mer hållbar matkonsumtion, bland annat genom att erbjuda vegansk eller vegetarisk mat på frukostklubbar, möten och kurser. Vid inköp till kontoret väljer vi ekologiskt när det är möjligt och eftersträvar en stor andel närproducerat och rättvisemärkt.

Avfall
Westander minimerar uppkomsten av avfall, exempelvis genom att inte använda engångsprodukter när återbrukbart material är praktiskt möjligt att använda. Material med marknadsvärde som vi inte längre kan använda lämnas om möjligt till ideella organisationer för återförsäljning. Vi återvinner och källsorterar till exempel papper, metall, glas och plast. Kassetter till skrivare och kopiatorer returneras till företag som hanterar dem på ett miljöriktigt sätt.

Resursanvändning
Westander strävar efter att minska användningen av förbrukningsmaterial och andra resurser. För att minska vår pappersförbrukning är standardinställningen för utskrifter dubbelsidigt och svartvitt. Dokument, offerter och fakturor skickas i största möjliga omfattning elektroniskt.

Produkt- och materialval
Westander väljer i första hand miljöanpassade och ekologiskt anpassade produkter vid inköp av bland annat städ- och hygienartiklar. Vid inköp av förbrukningsvaror och kontorsmaterial väljer vi produkter med märkningar som Svanen, EU Ecolabel, Bra Miljöval och TCO Certified. Vid inköp av kontorsmöbler och inredning väljer vi i första hand hållbart producerat och om möjligt second hand.

Utbildning
Westanders miljöarbete ingår alltid som en beståndsdel vid introduktionen av nyanställda. Vårt direkta miljöarbete är huvudsakligen sådant att det endast kräver en kort introduktion för att alla företagets medarbetare ska kunna delta, men vi uppmuntrar därutöver samtliga anställda att aktivt söka sådana uppdrag som höjer miljökompetensen inom företaget.

Spridning
Miljöarbetet är en del av Westanders identitet och vi ser gärna att uppdragsgivare efterfrågar miljöpolicy från oss och andra företag i vår bransch. Vi delger vår miljöpolicy till våra leverantörer och efterfrågar dokumentation om deras miljöarbete när så är påkallat. Vår miljöpolicy finns på hemsidan.

Uppföljning
Westanders miljöpolicy revideras årligen, med avsikt att minimera miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöarbetet. Samtliga anställda deltar i revideringen, som leds av företagets vd.

Ansvarsfördelning
Westanders verksamhet har en övergripande miljöansvarig i vd, men det dagliga miljöarbetet är allas ansvar.

Patrik Westander, 2022-02-14